Scroll to top

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego przyjął Koncepcję!

Pragniemy poinformować, że w dniu 1 grudnia 2015 roku Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podjął uchwałę w sprawie przyjęcia „Koncepcji sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego”. Tym samym nastąpiło formalne zakończenie projektu.

Inicjatywy ujęte w opracowaniu znajdą swoje odzwierciedlenie w realnych działaniach adresowanych do konkretnych beneficjentów ze wskazaniem na możliwe źródła finansowania. Grupa beneficjentów określona została już na etapie tworzenia Koncepcji – są nimi jednostki samorządu terytorialnego województwa zachodniopomorskiego, Lasy Państwowe, Dyrekcje Parków Narodowych i Krajobrazowych oraz właściwi zarządcy poszczególnych odcinków dróg.

Komplet dokumentów Koncepcji sieci tras rowerowych znajdą Państwo w zakładce Koncepcja sieci tras rowerowych – raport końcowy 2015

Sam dokument Koncepcji stanowić będzie zarówno techniczne, jak i finansowe wytyczne dla beneficjentów, co pozwoli na skuteczne wnioskowanie o dofinansowanie poparte wskazanymi rozwiązaniami technicznymi i spójnym w skali województwa zakresem opracowania.

Aktualizacja informacji / 1 grudnia 2018
Pragniemy poinformować, że dostępna jest już nowa wersja dokumentu na rok 2018:
Link do strony