Scroll to top

Analiza dokumentów planistycznych na potrzeby projektu LAST MILE ukończona

Ukończono prace nad opracowaniem eksperckim dotyczącym identyfikacji i analizy merytorycznej dokumentów strategicznych wybranych gmin i powiatów, mających w swoim zakresie lub wywołujących wpływ na rozwój i funkcjonowanie publicznego transportu zbiorowego ze szczególnym uwzględnieniem systemów elastycznych.

Pod uwagę brano dokumenty wszystkich poziomów zarządzania: od krajowego przez regionalny po uchwały rad gminy. W dokumencie wzięto pod uwagę zarówno dokumenty planistyczne (Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego), jak i finansowe (Wieloletnia Prognoza Finansowa) oraz dodatkowe takie jak porozumienia międzygminne. Dokument posłuży do dalszych prac w ramach projektu LAST MILE w zakresie badań nad możliwymi powiązaniami pomiędzy zagadnieniami transportu i turystyki, ze szczególnym uwzględnieniem elastycznych systemów transportowych i zagadnień zrównoważonej mobilności.

Analiza dokonuje przeglądu wskazanych, obowiązujących dokumentów strategicznych na obszarze gmin: Szczecin, Stargard, Świnoujście, Goleniów, Gryfino, Police, Stepnica, Nowe Warpno, Kobylanka, Stare Czarnowo, Dobra (Szczecińska), Kołbaskowo, Dziwnów, Kamień Pomorski, Wolin, Międzyzdroje, Przybiernów; powiatów: stargardzkiego, goleniowskiego, gryfińskiego, kamieńskiego i polickiego oraz dokumentów szczebla krajowego.

W zestawieniu tabelarycznym wskazano zarówno datę uchwalenia, jak i czas obowiązywania oraz przeanalizowano rzeczywisty wpływ na powstanie bądź rozwój zrównoważonej mobilności, w szczególności w odniesieniu do turystyki. Poddano ocenie potencjalne rezultaty analizowanego dokumentu oraz źródła finansowania wskazanych przez dokument działań.

Celem dokumentu jest zbadanie obecności zagadnienia zrównoważonej mobilności i elastycznych systemów transportowych w prawodawstwie i strategiach realizowanych na poziomie powiatu i gminy, w kontekście wykorzystania potencjału turystycznego i obsługi ruchu turystycznego.

Wykonawcą opracowania jest Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Szczecinie.

Załącznik:

Analiza dokumentów planistycznych i strategicznych na obszarze gmin: Szczecin, Stargard, Świnoujście, Goleniów, Gryfino, Police, Stepnica, Nowe Warpno, Kobylanka, Stare Czarnowo, Dobra (Szczecińska), Kołbaskowo, Dziwnów, Kamień Pomorski, Wolin, Międzyzdroje, Przybiernów.