Scroll to top

Trzeci biuletyn informacyjny projektu LAST MILE jest już dostępny!

Tematem trzeciego biuletynu informacyjnego jest podsumowanie ostatniego międzyregionalnego spotkania partnerów projektu, które odbyło się w Parku Krajobrazowym Górnej Sure i Our w Luksemburgu oraz pierwsze wspólne wnioski z syntezy analiz regionalnych.

Pierwsza z analiz odnosi się do ekonomicznych, instytucjonalnych i prawnych uwarunkowań i barier, które mogą przyczyniać się do sukcesywnego wdrażania elastycznych systemów transportowych bądź też utrudniać ich realizację. Natomiast druga z analiz identyfikuje aktualnie funkcjonujące w regionach partnerskich rozwiązania transportowe, z uwzględnieniem systemów elastycznych.

Dodatkowo, w biuletynie przedstawiono również pierwsze podsumowanie możliwości transferu najlepszych praktyk do innych regionów. Wyniki podano w oparciu o oceny uzyskane z wizyt studialnych w Austrii, Katalonii i Bułgarii.

Newsletter w języku angielskim dostępny jej na stronie LAST MILE projektu INTERREG.

Już teraz zachęcamy do lektury.

Załącznik:

Trzeci newsletter projektu LAST MILE