Scroll to top

Jesienna Konferencja METREX Helsinki „Życie w metropoliach przyszłości” w dniach 4-6 października 2017 r.

Przedstawiciele Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie reprezentowali Województwo Zachodniopomorskie na kolejnej konferencji METREX, która odbyła się tym razem w Helsinkach.

Tematem wiodącym konferencji było „Życie w metropoliach przyszłości” i spojrzenie metropolitalne na to zagadnienie. Dyskutowano m.in. o istniejących już wyzwaniach i rozwiązaniach, problemach dostępności transportowej czy problemie demografii.

W ramach wizyty studialnej uczestnicy mieli możliwość zapoznania się m.in z przykładami zrównoważonego rozwoju przestrzennego na przykładzie dzielnicy Kalasatama, waterfrontów Jätkäsaari czy obszaru Arabianranta.

W ramach drugiego panelu tematycznego „Przyszłość w metropoliach policentrycznych 2050”, który miał miejsce w dniu 6 października, przedstawiciele RBGPWZ zaprezentowali „Koncepcję Przyszłości 2030 dla polsko-niemieckiego obszaru powiązań”.

Załącznik:

Program jesiennej Konferencji METREX Helsinki 2017