Scroll to top

IX spotkanie regionalnych interesariuszy projektu LAST MILE,
22 maja 2018 r. w Międzyzdrojach

W IX spotkaniu regionalnych interesariuszy projektu LAST MILE uczestniczyli przedstawiciele gmin nadmorskich: Wolina, Dziwnowa, Międzyzdrojów i Kamienia Pomorskiego oraz Pan Marcin Gromadzki, ekspert ds. publicznego transportu zbiorowego i właściciel firmy eksperckiej Public Transport Consulting. Celem spotkania było zaprezentowanie i omówienie analiz dotyczących możliwości powołania Koordynatora Transportowego i uruchomienia systemu transportowego Bus Nadmorski. Spotkanie odbyło się w formule prezentacyjnej i dyskusyjno-warsztatowej.

W części pierwszej spotkania przedstawione zostały prezentacje w zakresie możliwości powołania Koordynatora Transportowego i systemu transportowego Bus Nadmorski, w ramach których przybliżono aktualne uwarunkowania prawne wykonywania przewozów w publicznym transporcie zbiorowym na szczeblu krajowym i europejskim oraz różne warianty powołania stanowiska Koordynatora. W części drugiej spotkania podjęto próbę wspólnego wypracowania pierwszych kroków realizacji powyższych działań.

Po krótkiej dyskusji stwierdzono, iż po wejściu w życie procedowanej ustawy o publicznym transporcie zbiorowym Koordynator Transportowy może okazać się niezbędny do sprawnego i efektywnego zarządzania transportem przez każdą z gmin. Jednak w obliczu trwających prac nad nowelizacją ustawy i dużą dozą niepewności co do jej ostatecznej wersji, wskazane jest, aby procedurę jego powołania wszcząć dopiero po zakończeniu procesu legislacji.

Natomiast w przypadku systemu Bus Nadmorski ustalono, iż w obecnym stanie prawnym nie ma żadnych przeciwwskazań do uruchomienia sezonowej linii turystycznej. Inicjatywa zostanie poprzedzona gruntowną analizą ekonomiczną, która będzie podstawą do zawarcia przez gminy porozumienia, mającego na celu wdrożenie systemu Busa Nadmorskiego.

Załączniki:

Prezentacja opracowana przez Marcin Gromadzki – Public Transport Consulting dotycząca analizy możliwości uruchomienia systemu transportowego Bus Nadmorski na potrzeby spotkania w ramach projektu LAST MILE w dniu 22 maja 2018 r. w Międzyzdrojach.

 

Prezentacja opracowana przez Marcin Gromadzki – Public Transport Consulting dotycząca analizy możliwości powołania Koordynatora Transportowego na potrzeby spotkania w ramach projektu LAST MILE w dniu 22 maja 2018 r. w Międzyzdrojach.