Scroll to top

Analiza ekonomiczna systemu transportowego Bus Nadmorski ukończona!

W ramach projektu LAST MILE ukończono prace nad opracowaniem eksperckim dotyczącym analizy ekonomicznej (możliwości finansowania) dla procesu powołania i funkcjonowania systemu transportowego pod roboczą nazwą Bus Nadmorski, którego podstawowym zadaniem będzie połączenie w okresie sezonu wakacyjnego potencjału turystycznego czterech gmin nadmorskich: Wolina, Dziwnowa, Międzyzdrojów i Kamienia Pomorskiego.

Poza sezonem system powinien wspierać potrzeby transportowe mieszkańców obszaru (zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego dla obszarów o słabej dostępności transportowej, dojazdy do wydarzeń, wsparcie transportowe dla inicjatyw kulturalnych i edukacyjnych).

Opracowanie zawiera analizy kosztów uruchomienia usługi w dwóch wariantach: Wariant A – jako linii komunikacyjnej w ramach publicznego transportu zbiorowego, zorganizowanej przez jednostkę samorządu terytorialnego i wykonywanej przez operatora (usługa całoroczna w wariancie sezonowym i pozasezonowym) oraz wariant B – jako linii komunikacyjnej w ramach publicznego transportu zbiorowego, wykonywanej przez przewoźnika w formie komercyjnej (usługa wyłącznie w wariancie sezonowym).

Wynikiem analizy jest przykładowy rachunek zysków i strat jakie może osiągnąć Bus Nadmorski w skali roku przy funkcjonowaniu w dwóch wskazanych wariantach. Opracowanie eksperckie w zamyśle stanie się podstawą do opracowania Studium Wykonalności dla inwestycji Busa Nadmorskiego, które realizować będą gminy nadmorskie.

Wykonawcą opracowania jest firma Marcin Gromadzki Public Transport Consulting.

Załącznik:

Bus Nadmorski – Analiza ekonomiczna

Opracowanie przedstawia analizę ekonomiczną możliwych form powołania i funkcjonowania systemu Bus Nadmorski, którego podstawowym zadaniem będzie połączenie w okresie sezonu letniego/wakacyjnego potencjału turystycznego czterech gmin nadmorskich: Wolina, Dziwnowa, Międzyzdrojów i Kamienia Pomorskiego, a po sezonie – wsparcie potrzeb transportowych mieszkańców obszaru.