Scroll to top

Grudniowe spotkanie informacyjne projektu BEA-AP w Siemczynie

W dniu 12 grudnia 2018 r. w Siemczynie odbyło się kolejne spotkanie informacyjne dla przedstawicieli rad powiatów, miast i gmin z Centralnej Strefy Funkcjonalnej Województwa Zachodniopomorskiego na temat odnawialnych źródeł energii oraz możliwości ich wykorzystania na obszarze powiatów drawskiego, świdwińskiego oraz łobeskiego.

Spotkanie stanowiło kontynuację działań jakie Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie prowadzi na obszarze CSF WZ w ramach realizacji projektu „BEA-APP – Bałtyckie Obszary Energii – Perspektywa Planistyczna”. Informacje prezentowane podczas spotkania będą stanowić podstawę do przyjęcia przez przedstawicieli samorządów CSF WZ stanowiska w sprawie tworzenia i wspierania warunków sprzyjających rozwojowi lokalnej energetyki odnawialnej.

Oficjalne podpisanie dokumentu miało miejsce 26 września br. w Siemczynie.

Załączniki:

Wnioski i rekomendacje wynikające z audytu oświetlenia przestrzeni publicznej w Połczynie-Zdroju – Prezentacja Pana Jacka Walskiego z firmy PREDA.

 

Podsumowanie rezultatów projektu BEA-APP na obszarze Centralnej Strefy Funkcjonalnej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie – Prezentacja Pana Leszka Jastrzębskiego p.o. Dyrektora RBGPWZ w Szczecinie.