Scroll to top

X edycja konkursu na Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Zachodniopomorskiego rozstrzygnięta !

X edycja konkursu na Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Zachodniopomorskiego rozstrzygnięta!

Konkurs o tytuł Najlepszej Przestrzeni Publicznej Województwa Zachodniopomorskiego rozstrzygnięty został już po raz dziesiąty. Jego głównym celem jest budowa wizerunku województwa jako regionu aktywnego, atrakcyjnego i przyjaznego dla inwestycji oraz wspieranie i promocja dobrych praktyk.

W tym roku o zwycięstwo w marszałkowskim konkursie walczyło 12 przedsięwzięć z gmin: Dobra, Szczecinek, Kołobrzeg, Dobra, Międzyzdroje, Połczyn–Zdrój, Karlino, Kołbaskowo, Drawno, Dębno i Szczecin. Komisja konkursowa, która obradowała pod przewodnictwem Wicemarszałka Województwa Zachodniopomorskiego Tomasza Sobieraja przyznała nagrody w dwóch kategoriach: Najlepsza przestrzeńNajlepszy obiekt użyteczności publicznej.

Miasto Szczecinek za „Pomost na jeziorze Trzesiecko” otrzymało nagrodę marszałka za najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w ramach projektu „Rozwój szczecineckiego produktu turystycznego poprzez budowę wielofunkcyjnego pomostu stałego na jeziorze Trzesiecko”.

W kategorii najlepszy obiekt użyteczności publicznej zrealizowany w 2018 roku zwyciężył
„Dom Kota”, który powstał z inicjatywy czterech gmin: Dobra, Kołbaskowo, Police i Nowe Warpno. Obiekt zlokalizowany jest przy schronisku dla bezdomnych zwierząt w Dobrej, jako oddzielny budynek, umożliwiający odwiedzającym możliwość obserwacji przebywających w nim zwierząt.

W gronie wyróżnionych przedsięwzięć tej edycji konkursu znalazły się dwie gminy. Gminę Kołbaskowo doceniono za „Zagospodarowanie lewego brzegu Odry Zachodniej w miejscowości Siadło Dolne”. Natomiast Gmina Dobra otrzymała wyróżnienie za zagospodarowanie użytku ekologicznego „Ptasi Zakątek w Dołujach”.

Komisja konkursowa obradowała w składzie:

  1. Przewodniczący Komisji Tomasz Sobieraj Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego
  2. Członek – Leszek Jastrzębski – p.o. Dyrektora RBGPWZ w Szczecinie
  3. Członek – Małgorzata Oyarce Yuzzelli – Główny projektant RBGPWZ w Szczecinie
  4. Członek – Adam Zwoliński – Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej
  5. Członek – Iwona Klimek- Łukaszewska– Członek Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej
  6. Członek –Lechosław Czernik– Członek Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej
  7. Członek – Patrycjusz Zarębski – Członek Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej

Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w miejscu realizacji inwestycji.

Laureaci X edycji konkursu:

Nagroda Marszałka Województwa w kategorii Najlepsza Przestrzeń Publiczna za realizację przedsięwzięcia: „Rozwój szczecineckiego produktu turystycznego poprzez budowę wielofunkcyjnego pomostu stałego na jeziorze Trzesiecko”

Gmina: Miasto Szczecinek  

Uzasadnienie:

Nagroda za ciekawą i atrakcyjną realizację przestrzeni na styku miasta z wodą.
Pomost o nietypowej acz ciekawej formie architektonicznej przyczynia się do podniesienia atrakcyjności obszaru pomiędzy zabytkowym Zamkiem i parkiem miejskim a jeziorem. Zagospodarowanie terenu łączy funkcje rekreacyjne, turystyczne, sportowe i gastronomiczne. Zastosowane nowoczesne rozwiązania konstrukcyjne oraz wprowadzające oświetlenie pomostu w połączeniu z taflą wody pełniącą funkcję lustra dodatkowo podkreślają nietypową formę architektoniczną i podnoszą atrakcyjność miejsca, które stało się silnym magnesem przyciągającym mieszkańców miasta i turystów. Uzupełnienie przedsięwzięcia o tramwaj wodny, dla którego przewidziano przystanek na pomoście doskonale poszerza ofertę atrakcyjnego krajobrazowo i przyrodniczo nabrzeża jeziora.

Wyróżnienie za realizację przedsięwzięcia: „Zagospodarowanie lewego brzegu Odry Zachodniej w miejscowości  Siadło Dolne”

Gmina: Kołbaskowo

Uzasadnienie:

Inwestycja przekształciła dotychczas zaniedbane nabrzeże Odry w bardzo atrakcyjny turystycznie obszar i to nie tylko dla wielbicieli kajakowania po Międzyodrzu, ale także dla innych osób niewykorzystujących tej konkretnie formy wypoczynku, a ceniących sobie klimat terenów nadwodnych i sielskiego otoczenia. Sposób zagospodarowania i urządzenia miejsca umożliwia wszystkim  czynny wypoczynek nad wodą, w tym turystom rowerowym poprzez zabezpieczenie stanowisk do parkowania rowerów, ale także umiejscowienie ławek, stołów piknikowych i palenisk. Zagospodarowanie infrastrukturą przystani kajakowej, pomostami zapewnia wygodne korzystanie z urządzeń i sprzętu pływającego.

Całość zagospodarowana w sposób wyważony nie ingerujący zbyt mocno w otaczającą przyrodę. Wyróżnienie przedsięwzięcia za stworzenie bardzo atrakcyjnego turystycznie miejsca o oddziaływaniu ponadlokalnym.

Wyróżnienie Marszałka Województwa za realizację przedsięwzięcia w kategoria najlepsza przestrzeń publiczna: „Zagospodarowanie użytku ekologicznego „Ptasi Zakątek” w  Dołujach”

Gmina: Dobra

Uzasadnienie:

Intrygujący pomysł na wydobycie i podkreślenie walorów obszaru o cennych walorach przyrodniczych. Forma architektoniczna, kompozycja pomostu, skala całego założenia i rola jaką pełni stwarzają warunki do wypoczynku dla mieszkańców społeczności lokalnej i gości z regionu. To również miejsce o świetnych walorach edukacyjnych i wychowawczych dla młodych pokoleń, wprowadzające do życia w poszanowaniu fauny i flory otoczenia w jakim żyjemy. Użycie naturalnych materiałów dodatkowo wpisuje się doskonale w kontekst miejsca i idei projektu. Przemyślana konstrukcja pomostu (wydzielone pomosty przeznaczone dla ptactwa) w bardzo prosty sposób dają możliwość obserwacji żyjących w tym miejscu gatunków.

Wyróżnienie za kreatywny, wyważony w skali i jednocześnie dowcipny sposób podejścia do zaniedbanej przestrzeni o wysokich walorach przyrodniczych oraz edukacji ekologicznej i poszanowania środowiska.

NAGRODA w kategorii Najlepszy Obiekt Użyteczności Publicznej: „Budowa domu kota w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Dobrej”
Gmina: Dobra

Uzasadnienie:

Obiekt użyteczności publicznej jaki stanowi „Dom Kota” zapewnia odpowiednie warunki dla przebywania w nim kotów oraz jednocześnie umożliwia bezkolizyjne przebywanie w nim odwiedzających gości (często w celu wyboru przyszłego podopiecznego). Jest to pierwsza w kraju tego typu realizacja, która przyczynia się do edukacji ekologicznej młodych pokoleń, zmienia wizerunek obiektu zwanego „schroniskiem” i stanowić będzie przykład dla innych gmin w kwestii opieki nad bezdomnymi zwierzętami. Środki przeznaczone na realizację projektu doskonale pokazują, że za niewiele ponad 1,1 mln złotych można zrealizować przedsięwzięcie o ponadlokalnym zasięgu godzące obowiązki gminy z humanitarnym podejściem do losu zwierząt i wykorzystanie tego jako swoistej atrakcji do edukacji dla młodych pokoleń.

Zmyślne rozwiązanie architektoniczne zapewnia doskonałe warunki dla kotów, ale jednocześnie pozwala gościom na obserwację ich zachowań bez stresu dla tych pierwszych.

Godna podkreślenia jest współpraca czterech gmin i powiatu polickiego w finansowaniu całego przedsięwzięcia.

Nagroda za zrealizowanie obiektu użyteczności publicznej i wzorowe podejście do działania jakim jest opieka nad bezdomnymi zwierzętami.

Przegląd zgłoszonych prac:

Zestawienie przedsięwzięć zgłoszonych do X edycji konkursu na Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Zachodniopomorskiego