Scroll to top

Wniosek i odpowiedź pełnomocnika ds. przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu

W dniu 26 września 2019 r. RBGPWZ złożyło, na ręce Pana Andrzeja Bittela, pełnomocnika ds. przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu, wniosek o wsparcie działań na rzecz uwzględnienia systemów transportu wywoławczego „na żądanie” w legislacji szczebla krajowego, w szczególności w procedowanej aktualnie zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz ustawie o transporcie drogowym.

Pełnomocnik jako osoba powołana przez Prezesa Rady Ministrów na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów, odpowiada za przygotowanie propozycji zmian legislacyjnych oraz zmian w rządowych dokumentach strategicznych, koniecznych do przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu.

We wniosku przedstawione zostało pokrótce zagadnienie transportu elastycznego i systemu transportu „na żądanie”. Przedstawiony został problem braku dostosowania obecnie obowiązujących przepisów do dynamicznie zmieniających się warunków i możliwości korzystania z różnorodnych systemów transportowych. Postulowane zmiany dotyczyły stworzenia zapisów dedykowanych elastycznym systemom transportowym, wprowadzenia i rozszerzenia funkcjonujących definicji dla ułatwienia organizatorom transportu publicznego korzystania z pełni możliwości jakie oferują systemy elastyczne.

W odpowiedzi na złożony wniosek, w dniu 5 lutego 2020 r. Departamentu Transportu Drogowego Ministerstwa Infrastruktury przesłał do RBGPWZ pismo informujące o aktualnych, możliwych do zastosowania formułach prawnych, które mogą być zastosowane już obecnie do wdrażania elastycznych systemów transportowych.

Ministerstwo dodatkowo wyraziło opinię, że w dalszym trybie prac nad ustawą nie wyklucza się rozważenia zasadności uregulowania przewozów w formule „autobusu na żądanie”, uwzględniając efektywność takich przewozów w aspekcie całościowych przepisów zawartych w projekcie ustawy.

Jednocześnie departament wskazał dotychczasowe działania podjęte dla wsparcia organizatorów publicznego transportu zbiorowego.

Pełna treść pism dostępna jest w poniższych załącznikach.

Załączniki:

Wniosek do pełnomocnika ds. przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu

 

Odpowiedź pełnomocnika ds. przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu