Scroll to top

Wydłużony termin zgłoszeń do XI edycji Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Zachodniopomorskiego”

Uwaga !!!! Termin składania zgłoszeń do konkursu został wydłużony do 15 lipca br.

Informujemy, że lokalne samorządy mogą zgłaszać przedsięwzięcia do rywalizacji o tytuł Najlepszej Przestrzeni Publicznej Województwa Zachodniopomorskiego. Jest to już XI edycja Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.

O Nagrodę Marszałka mogą się ubiegać przedsięwzięcia, które zostały ukończone w 2019 roku. Możliwe jest też zgłoszenie realizacji jednego z etapów większego przedsięwzięcia, który został zakończony w roku poprzedzającym daną edycję Konkursu, jednak powinien on sam w sobie stanowić funkcjonującą przestrzeń publiczną. Dopuszcza się zgłoszenie więcej niż jednego przedsięwzięcia przez tego samego zgłaszającego oraz zgłoszenie więcej niż jednego przedsięwzięcia z terenu tej samej gminy lub powiatu. Konkurs adresowany jest do lokalnych samorządów, a jego celem jest budowa wizerunku województwa jako regionu aktywnego, atrakcyjnego i przyjaznego dla inwestycji oraz wspieranie i promocja dobrych praktyk w zakresie tworzenia nowych wartości w przestrzeni publicznej województwa.

Aplikacje konkursowe mogą składać organy wykonawcze jednostek lokalnego samorządu terytorialnego (gminy, powiaty) z terenu województwa zachodniopomorskiego oraz ich związki.

Z uwagi na pandemię COVID -19 czas składania zgłoszeń został wydłużony  do 15 lipca 2020r.  Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Konkursu poniżej i zgłaszania przedsięwzięć.

Załączniki:

Regulamin konkursu na „Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Zachodniopomorskiego”

Formularz zgłoszeniowy

Edycja XI – rok 2020

Plakat XI edycji konkursu na „Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Zachodniopomorskiego” – wersja pdf