Scroll to top

Broszura końcowa projektu LAST MILE już dostępna!

Zapraszamy do zapoznania się z broszurą prezentującą dokonania i osiągnięcia międzynarodowego projektu LAST MILE. W broszurze końcowej przedstawiono syntetyczny zbiór najważniejszych doświadczeń projektowych, szereg opracowanych rekomendacji oraz raport z etapu wdrożeniowego.

Każdy z partnerów projektu przedstawił w niej najważniejsze działania zrealizowane w trakcie trwania projektu, związane z wdrażaniem elastycznych systemów transportowych na obszarach ostatniej mili w regionach turystycznych.

Międzynarodowy projekt „LAST MILE – zrównoważona mobilność w obszarach ostatniej mili w regionach turystycznych”, realizowany jest w ramach programu Interreg Europa. Polskim partnerem projektu jest Województwo Zachodniopomorskie reprezentowane przez Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie. Wśród międzynarodowego zespołu projektowego znaleźli się reprezentanci regionów i instytucji z Austrii, Hiszpanii, Bułgarii, Słowacji i Luksemburga.

Jednym z celów projektu LAST MILE jest poszukiwanie rozwiązań dla zrównoważonego i elastycznego transportu w regionach turystycznych. Dotyczy to w szczególności problematyki „ostatniej mili”, czyli sposobu dotarcia od ostatniego przystanku transportu publicznego do atrakcji turystycznej, wydarzenia kulturalnego, miejsca zamieszkania czy obiektu użyteczności publicznej. W takim przypadku rozwiązaniem jest często odpowiedni system transportu elastycznego będący uzupełnieniem oferty tradycyjnego transportu publicznego.

Broszura dostępna jest w języku polskim i angielskim.

Już teraz zachęcamy do lektury.

Załączniki:

Broszura „LAST MILE – Zrównoważona mobilność na obszarze ostatniej mili w regionach turystycznych” – Rezultaty projektu

Wersja polska

 

Broszura „LAST MILE – Zrównoważona mobilność na obszarze ostatniej mili w regionach turystycznych” – Rezultaty projektu

Wersja angielska