Scroll to top

Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego uchwalił zmianę Planu zagospodarowania przestrzennego województwa!

Pragniemy poinformować, że w dniu 24 czerwca 2020 roku Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego podjął Uchwałę nr XVII/214/20 zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Zachodniopomorskiego. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Pełna wersja projektu zmiany Planu dostępna jest w zakładce PZPWZ 2020.

Załącznik:

Uchwała nr XVII/214/20 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 24 czerwca 2020 r. ws przyjęcia projektu zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego województwa zachodniopomorskiego.