Scroll to top

"Mój krajobraz współtworzę i chronię lokalnie - Poradnik dla gmin w zakresie ochrony i kształtowania krajobrazu"

W związku z pracami prowadzonymi przez RBGPWZ nad opracowaniem audytu krajobrazowego dla obszaru Województwa Zachodniopomorskiego zachęcamy do zapoznania się publikacją opracowaną przez Instytut Ochrony Środowiska na zlecenie GDOŚ, 2020 r.

Publikacja przedstawia i opisuje pojęcie krajobrazu, podkreśla istotne znaczenie jego kształtowania i prawidłowej ochrony oraz wskazuje zagrożenia, które mogą wywołać nieodwracalne zmiany dla różnorodności środowiska życia człowieka. Jednocześnie prezentuje korzyści jakie mogą czerpać gminy prowadząc świadomą i odpowiedzialną ochronę krajobrazów cennych pod względem przyrodniczym i kulturowym. Omawia metody i narzędzia administracyjne ochrony krajobrazu, jak również dostarcza kompleksowej wiedzy dotyczącej uwarunkowań prawnych w procesie planowania i zagospodarowania przestrzennego.

Więcej na stronie:
https://ochronaprzyrody.gdos.gov.pl/publikacje-i-materialy-promocyjne-2

Załącznik:

„Mój krajobraz współtworzę i chronię lokalnie – Poradnik dla gmin w zakresie ochrony i kształtowania krajobrazu”. IOŚ – PIB, 2020.