Scroll to top

Weź udział w ankiecie „Transport i mobilność w regionie 2021”!

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców województwa zachodniopomorskiego do wzięcia udziału w szybkim badaniu ankietowym „Transport i mobilność w regionie 2021”.

Celem przeprowadzanej ankiety jest uzyskanie opinii mieszkańców województwa odnośnie ich potrzeb i zachowań transportowych, co pomoże w skuteczniejszym określeniu celów polityki transportowej województwa zachodniopomorskiego w nadchodzących latach.

Zebrane dane posłużą m.in. do wsparcia opracowywanego dokumentu pod nazwą „Regionalny Plan Transportowy Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2030”, zawierającego zarówno zestawienie celów polityki transportowej województwa, odpowiadających nowym wyzwaniom i możliwościom rozwojowym naszego regionu, jak i zawierającego listę działań, również inwestycyjnych, pozwalających na ich realizację. Badanie ma charakter anonimowy a jego ostateczne wyniki zostaną udostępnione publicznie.

Ankieta dostępna jest na stronie: rbgp.pl/rpt-ankieta/

Dziękujemy za każdy oddany głos!