Scroll to top

"Audyt krajobrazowy województwa zachodniopomorskiego" - ankieta regionalna

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli samorządów do wzięcia udziału w szybkim badaniu ankietowym prowadzonym na potrzeby projektu „Audyt krajobrazowy województwa zachodniopomorskiego”.

Celem ankiety jest z jednej strony informacja o prowadzonych pracach oraz pozyskanie informacji kontaktowych w sprawach dotyczących ochrony krajobrazu, z drugiej strony, pozyskanie dodatkowych informacji pomocnych w rozpoznaniu walorów krajobrazowych i kulturowych naszego regionu i gmin województwa.

Podmiotem odpowiedzialnym za wykonanie projektu „Audytu krajobrazowego dla Województwa Zachodniopomorskiego” jest Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie.

Ankieta dostępna jest na stronie: rbgp.pl/audyt-krajobrazowy-ankieta

Dziękujemy za każdy oddany głos!

Załącznik:

Zaproszenie skierowane przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego do wzięcia udziału w ankiecie regionalnej.