Scroll to top

Jaki model transgranicznego monitoringu?

W dniach 16-23 września br.  odbyło się internetowe głosowanie dotyczące wyboru modelu monitoringu danych w Transgranicznym Regionie Metropolitalnym Szczecina. Uczestnicy mogli rozdzielić głosy pomiędzy trzema prototypami:

#1 Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy

#2 Możliwie szeroka i praktyczna analiza zjawisk

#3 Analityka bieżąca i mobilność

Wybór jednego modelu i pozyskanie zaprogramowanych w nim danych o kondycji i wzajemnych powiązaniach regionu transgranicznego pozwoli na przekazanie mieszkańcom racjonalnych i popartych dowodami argumentów, dlaczego życie i praca w tym regionie może być atrakcyjna. Niedobory po stronie polskiej i niemieckiej wzajemnie się uzupełniają dzięki różnicom występującym po obu stronach granicy. We wszystkich trzech prototypach widoczne jest także mocne odniesienie do kultury i języka oraz oczekiwanie mieszkańców dotyczące budowania regionu kulturowego, powiązanego więziami społecznymi.

Celem polsko-niemieckiego projektu INT 179 jest wsparcie procesu przemian w Transgranicznym Regionie Metropolitalnym Szczecina poprzez dostarczenie rzetelnych dowodów o jego potencjałach i powiązaniach. Efektem będzie opracowanie metodyki pozyskiwania, harmonizacji i publikacji danych we wskazanych obszarach tematycznych wraz z określeniem dostawców danych i ich użytkowników w Regionie Metropolitalnym Szczecina oraz oszacowanie możliwości funkcjonowania systemu monitoringu.

Transgraniczny region jest metropolią, która ma dobrze ułożone struktury decyzyjne na różnych poziomach, ma stabilną strukturę przychodową i demograficzną oraz posiada unikalną lokalizację pozwalającą na prowadzenie samodzielnej i ambitnej polityki rozwoju. Każdy z przedstawionych do wyboru prototypów modelu monitoringu był kompleksowy, to znaczy, że uwzględniał wszystkie określone wcześniej przez partnerów wymogi dotyczące analizowanych zjawisk.

Uruchomienie głosowania skomentowali: Dr Agnieszka Łada-Konefał. Prof. Marek Dutkowski oraz Katarzyna Werth. Pod linkiem https://www.youtube.com/watch?v=-zP65AwxkUE można podejrzeć nagranie krótkiej konferencji zapowiadającej głosowanie wraz z wypowiedziami naszych ekspertów.

Projekt „Model transgranicznego monitoringu – innowacyjne sposoby pozyskiwania danych w Regionie Metropolitalnym Szczecina” jest dofinansowany z środków Programu Interreg VA Meklemburgia-Pomorze Przednie-Brandenburgia-Polska. Projekt urzeczywistnia wcześniej tworzone wspólne opracowania, m.in. Koncepcję Rozwoju Transgranicznego Regionu Metropolitalnego Szczecina oraz Wspólną Koncepcję Przyszłości dla polsko-niemieckiego obszaru powiązań 2030.

Załączniki:

3 Prototypy do wyboru_INT 179

Głosowanie_INT179

PROGRAM PL-DE 16.09.21