Scroll to top

Plan działań monitoringu transgranicznego

Kolejne udane warsztaty za nami! Tym razem pracowaliśmy w polsko-niemieckim teamie nad planem działań, który pozwoli skutecznie wdrożyć transgraniczny monitoring dla Regionu Metropolitalnego Szczecina. Wspólnie udało nam się określić grupy docelowe zainteresowane danymi z monitoringu, uzgodnić korzyści jakie mieszkańcy, politycy, aktywiści i instytucje będą mieć z budowy systemu obserwacyjnego w regionie. Najwięcej emocji wzbudziła jednak najbardziej kreatywna część warsztatów czyli zaprojektowanie sposobów wizualizacji danych, tak żeby były czytelne, zrozumiałe i skutecznie docierały do odbiorcy. Dzięki zaangażowaniu uczestników powstało 35 projektów infografik, które wykorzystamy na konferencji kończącej projekt INT 179 pokazując dane i informacje liczbowe dla wspólnego transgranicznego regionu.

Organizatorem spotkania było Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Euroregionu Pomerania.

Warsztaty odbyły się w ramach projektu „Model transgranicznego monitoringu – innowacyjne sposoby pozyskiwania danych w Regionie Metropolitalnym Szczecina” realizowanego ze wsparciem ze środków Programu Interreg VA Meklemburgia – Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska http://rbgp.pl/trms-model-transgranicznego-monitoringu/

W warsztacie udział wzięli partnerzy projektu: Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, GUS Szczecin, Euroregion Pomerania, Regionalny Związek Planistyczny Pomorza Przedniego, Biuro Regionu Metropolitalnego z Anklam, Biuro Geodety, Wspólny Wydział Planowania Berlin-Brandenburg, Land Brandenburg, Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Biuro Planowania Przestrzennego Miasta, Centrum Inicjatyw Gospodarczych, Wojewódzki Urząd Pracy, Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Interreg VA, Regionalny Związek Planistyczny Uckermark-Barnim. Współorganizatorem spotkania było Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego.

Konferencja kończąca projekt odbędzie się w Szczecinie w dniach 18-19 października 2022 roku.

Zdjęcia: Bogusława Guzowska

Załączniki:

INT 179_Wizualizacja_Branże przyszłości

INT 179_Wizualizacja_Turystyka

INT 179_Wizualizacja_Transport

INT 179_Wizualizacja_Sieci współpracy