Scroll to top

Konferencja on-line podsumowująca projekt "Szlaki turystyczne polsko-niemieckiego pogranicza (budowa bazy danych)"

W dniu 12 lipca br. na platformie Zoom – w trybie online odbyła się konferencja  podsumowująca projekt pn. „Szlaki turystyczne polsko-niemieckiego pogranicza (budowa bazy danych)”, który realizowany był  w ramach „Funduszu Małych Projektów Komunikacja-Integracja-Współpraca” , a współfinansowany z Programu Współpracy Interreg VIA Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska.

Podczas konferencji przedstawiciele z Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej zaprezentowali spójną, kompleksową i uzgodnioną bazę danych szlaków turystycznych Euroregionu Pomerania, która stworzona została w 3 wersjach językowych (polskiej, angielskiej, niemieckiej). Baza zawiera dane 573 szlaków turystycznych Euroregionu Pomerania w postaci wektorowej ilustrującej przebieg szlaków oraz w postaci opisowej. Część opisowa zawiera dane informacyjne dotyczące m.in. : nazwy szlaku, rodzajów szlaków (możliwych form aktywności na szlaku),  informację o oznakowaniu, informację o tablicach informacyjnych na szlaku, zasięg przestrzenny, informację o podmiocie zarządzającym szlakiem, adres strony www, krótką informację/opis szlaku, obiekty znajdujące się na szlaku, trasę szlaku, informację o zgłaszającym szlak do bazy danych.

Oprócz prezentacji bazy danych podczas konferencji zaprezentowało się 2 prelegentów: Pan Tom Sievert z Organizacji Turystycznej Mecklemburgii Pomorza-Przedniego z siedzibą w Greifswaldzie, który przedstawił prezentację bazy danych POI Mecklemburgii-Pomorza Przedniego oraz możliwości jej wykorzystania oraz Pani Irena Stróżyńska Wicedyrektor Biura Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania, która omówiła możliwości i wyzwania w unijnym dofinansowaniu Interreg VIA. Konferencja była tłumaczona z/na język niemiecki.

Organizatorem konferencji było Województwo Zachodniopomorskie. W konferencji udział wzięli przedstawiciele Województwa Zachodniopomorskiego, Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego, Organizacji Turystycznej Mecklemburgii Pomorza-Przedniego w Greifswaldzie, przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego (w tym wielu wojtów i burmistrzów), przedstawiciele instytucji niemieckich zajmujących się rozwojem turystyki oraz wiele innych osób zainteresowanych bazą szlaków turystycznych Euroregionu Pomerania.

Załączniki:

Baza szlaków turystycznych_euroregionu _pomerania

Vorellung_der_poi_datenbank_mecklenburg_vorpommern

Wspieranie_turystyki_interreg_vi_a