Scroll to top

Raport ze wstępnych konsultacji społecznych Regionalnego Planu Transportowego Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2030 już dostępny

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z raportem opracowanym w ramach wstępnych konsultacji Regionalnego Planu Transportowego Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2030.

Konsultacje wstępne miały na celu zaznajomienie mieszkańców, przedstawicieli samorządów oraz reprezentantów lokalnych i regionalnych instytucji z formułą dokumentu RPT oraz poznanie ich wstępnych opinii odnośnie zarówno zidentyfikowanych problemów transportowych województwa jak i założonych kierunków rozwoju polityki transportowej regionu.

Regionalny Plan Transportowy Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2030 ma służyć koordynacji i kompleksowemu planowaniu potrzeb inwestycyjnych w zakresie ponadlokalnych sieci transportowych na obszarze województwa zachodniopomorskiego, obejmujących transport drogowy, kolejowy, lotniczy, wodny, rowerowy i publiczny.

Załącznik:

Raport ze wstępnych konsultacji społecznych Regionalnego Planu Transportowego Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2030