Scroll to top
Prezentacja potencjału i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w produkcji energii elektrycznej i ciepła

Prezentacja potencjału i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w produkcji energii elektrycznej i ciepła

27 lutego 2019

Pragniemy poinformować, że jest już dostępny „Raport – Potencjał i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w produkcji energii elektrycznej i ciepła w województwie zachodniopomorskim. Wyzwania dla polityki przestrzennej”, opracowany przez Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie w ramach projektu BEA-APP. Celem opracowania jest określenie,…

Konferencja podsumowująca projekt BEA-APP w Rydze

Konferencja podsumowująca projekt BEA-APP w Rydze

30 stycznia 2019

Jak najlepiej zintegrować planowanie przestrzenne perspektywami regionalnej polityki energetycznej dla regionu Morza Bałtyckiego? Jakie są główne wyzwania, cele polityki i najnowsze osiągnięcia? Jakie metody zaangażowania interesariuszy oraz jakie systemy finansowania zwiększają akceptację społeczną dla instalacji energii odnawialnej?  Te i wiele innych pytań zostało omówionych podczas…

Grudniowe spotkanie informacyjne projektu BEA-AP w Siemczynie

Grudniowe spotkanie informacyjne projektu BEA-AP w Siemczynie

12 grudnia 2018

W dniu 12 grudnia 2018 r. w Siemczynie odbyło się kolejne spotkanie informacyjne dla przedstawicieli rad powiatów, miast i gmin z Centralnej Strefy Funkcjonalnej Województwa Zachodniopomorskiego na temat odnawialnych źródeł energii oraz możliwości ich wykorzystania na obszarze powiatów drawskiego, świdwińskiego oraz łobeskiego. Spotkanie stanowiło kontynuację działań jakie Regionalne…

Regionalna konferencja podsumowująca projekt BEA‐APP IV Spotkanie Dialogowe

Regionalna konferencja podsumowująca projekt BEA‐APP IV Spotkanie Dialogowe

27 września 2018

Konferencja w dniu 27 września 2018 r. w Siemczynie poświęcona została tematyce odnawialnych źródeł energii oraz możliwości ich wykorzystania w skali makro - na obszarze CSF WZ oraz mikro – w obszarach przestrzeni publicznych. W szczególności poruszono kwestie związane z budowaniem wspólnej strategii energetycznej, energochłonnością zabudowy i przestrzeni, zarządzaniem przestrzenią…

VI spotkanie konsultacyjne w Szczecinie w dniu 13 czerwca 2018

VI spotkanie konsultacyjne w Szczecinie w dniu 13 czerwca 2018

13 czerwca 2018

W dniu 13 czerwca 2018 r. w Hotelu Novotel w Szczecinie odbyło się VI spotkanie konsultacyjne dotyczące realizacji „Regionalnej Koncepcji Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii dla gmin Centralnej Strefy Funkcjonalnej Województwa Zachodniopomorskiego”. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele gmin i instytucji obszaru Centralnej Strefy Funkcjonalnej oraz zaproszeni eksperci. Na spotkaniu…