Scroll to top
I spotkanie regionalnych interesariuszy projektu LAST MILE w dniu 14 czerwca 2016 r. w Szczecinie

I spotkanie regionalnych interesariuszy projektu LAST MILE w dniu 14 czerwca 2016 r. w Szczecinie

14 czerwca 2016

Pierwsze spotkanie odbyło się 14 czerwca 2016 r. w siedzibie Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej w Szczecinie. Towarzyszyła mu znacząca reprezentacja ze strony regionalnych interesariuszy – przedstawicieli lokalnych władz i przedstawicieli gmin, operatorów i organizatorów transportu…