Scroll to top
Program rozwoju turystyki w województwie zachodniopomorskim na lata 2002-2006. Szlaki wodne

Program rozwoju turystyki w województwie zachodniopomorskim na lata 2002-2006. Szlaki wodne

13 lutego 2005

Opracowanie zostało wykonane na podstawie porozumienia nr 2, z dnia 21 marca 2005 r., pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim w Szczecinie a Regionalnym Biurem Gospodarki Przestrzennej w Szczecinie, dotyczącego wykonania Programu Rozwoju Turystyki w Województwie Zachodniopomorskim na lata 2002…