Scroll to top
Synteza uwarunkowań, barier i dobrych praktyk dotyczących elastycznych systemów transportowych / REKOMENDACJE

Synteza uwarunkowań, barier i dobrych praktyk dotyczących elastycznych systemów transportowych / REKOMENDACJE

24 kwietnia 2018

Synteza informacji z zakresu elastycznych systemów transportowych jako rozwiązań mogących wspierać rozwój zrównoważonej mobilności na obszarach ostatniej mili. Rekomendacje odnoszą się do szerokiego zakresu poziomów i zagadnień, dla zapewnienia możliwie pełnego i skutecznego oddziaływania…