Scroll to top
OECD Przegląd polityk rozwoju obszarów wiejskich POLSKA 2018 Wnioski i Rekomendacje

OECD Przegląd polityk rozwoju obszarów wiejskich POLSKA 2018 Wnioski i Rekomendacje

25 maja 2018

Dokument zawiera diagnozę trendów w transformacji polskiej wsi oraz rekomendacje w zakresie zarządzania na tle integracji z Unią Europejską. Zalecenia dotyczą min. zwiększenia wsparcia dla modernizacji rolnictwa, dywersyfikacji gospodarczej i przedsiębiorczości na obszarach wiejskich oraz ustanowienia…