Scroll to top
Karta charakterystyki energetycznej WZ – III kwartał 2021

Karta charakterystyki energetycznej WZ – III kwartał 2021

7 kwietnia 2022

Karta jest wynikiem monitoringu OZE w WZ - zawiera informacje o przestrzennym rozmieszczeniu w woj. zach. instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii (OZE), ich mocy oraz ilości wytwarzanej w tych instalacjach energii elektrycznej i cieplnej, a także ukazuje rozwój energetyki…

Karta charakterystyki energetycznej  WZ  –   II kwartał 2021

Karta charakterystyki energetycznej WZ – II kwartał 2021

17 lutego 2022

Karta jest wynikiem monitoringu OZE w WZ - zawiera informacje o przestrzennym rozmieszczeniu w woj. zach. instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii (OZE), ich mocy oraz ilości wytwarzanej w tych instalacjach energii elektrycznej i cieplnej, a także ukazuje rozwój energetyki odnawialnej…