Scroll to top
Karta charakterystyki energetycznej WZ – 2022

Karta charakterystyki energetycznej WZ – 2022

13 lutego 2023

W ramach kontynuacji monitoringu odnawialnych źródeł energii opracowana została aktualizacja Karty charakterystyki energetycznej województwa zachodniopomorskiego w zakresie wykorzystania OZE w produkcji energii elektrycznej i ciepła według stanu na koniec września 2022 r.

Infografiki - Karta charakterystyki energetycznej WZ - 2022

Infografiki - Karta charakterystyki energetycznej WZ - 2022

13 lutego 2023

Infografiki stanowiące uszczegółowienie danych zawartych w „Karcie charakterystyki energetycznej województwa zachodniopomorskiego w zakresie wykorzystania OZE w produkcji energii elektrycznej i ciepła – stan na wrzesień 2022 r.”