Scroll to top
Historia Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego i krótka geneza urbanistyki na Pomorzu Zachodnim od 1945 roku

Historia Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego i krótka geneza urbanistyki na Pomorzu Zachodnim od 1945 roku

5 października 2013

Dokument przedstawia jak na przestrzeni lat kształtował się obecnie funkcjonujący model planowania przestrzennego oraz opisuje historię działalności Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej, strukturę organizacyjną, obszar i zakres działania oraz nagrody, wyróżnienia i najważniejsze dokonania…

Gospodarka morska w regionalnym planowaniu przestrzennym. Priorytety rozwoju gospodarki morskiej w województwie zachodniopomorskim

Gospodarka morska w regionalnym planowaniu przestrzennym. Priorytety rozwoju gospodarki morskiej w województwie zachodniopomorskim

5 grudnia 2011

Opracowanie przedstawia aktualne uwarunkowania gospodarki morskiej w województwie zachodniopomorskim wraz z wizją rozwoju w roku 2020 oraz określa cele strategiczne i kierunki działań rozwoju przestrzennego w odniesieniu do gospodarki morskiej min. w zakresie rozbudowy infrastruktury transportowej,…