Scroll to top
URMA – Analiza polityk oraz sytuacji w regionach partnerskich i w UE

URMA – Analiza polityk oraz sytuacji w regionach partnerskich i w UE

21 września 2014

Dokument stanowi przegląd polityk unijnych, krajowych i regionalnych (partnerów projektu), mających wpływ na partnerstwa miejsko-wiejskie oraz analizę barier i czynników sprzyjających tworzeniu partnerstw. W zestawieniu ujęto strategie i dokumenty dotyczące planowania przestrzennego oraz inicjatywy…