Scroll to top
URMA – Perspektywy strategiczne „Krainy Czarnego Bzu”

URMA – Perspektywy strategiczne „Krainy Czarnego Bzu”

21 września 2014

Opracowanie eksperckie w ramach projektu URMA, zawierające propozycje programowe obejmujące zagadnienia z zakresu demografii, kapitału społecznego i ładu przestrzennego w kontekście współpracy miejsko-wiejskiej, do Strategii Rozwoju Centralnej Strefy Funkcjonalnej Województwa Zachodniopom…