Scroll to top
Informacja o konferencjach „Transgraniczne Planowanie Przestrzenne”

Informacja o konferencjach „Transgraniczne Planowanie Przestrzenne”

24 grudnia 2013

Dokument stanowi podsumowanie wszystkich konferencji TPP, które poświęcone były uwarunkowaniom i możliwością współpracy transgranicznej, zagospodarowaniu przestrzennemu obszarów w korytarzu Odry, regionom metropolitalnym wraz z Transgranicznym Regionem Metropolitalnym Szczecina oraz wspieraniu…