Scroll to top
Transgraniczne Planowanie Przestrzenne Publikacja z III Międzynarodowej Konferencji, 4-5 lipca 2011 r.

Transgraniczne Planowanie Przestrzenne Publikacja z III Międzynarodowej Konferencji, 4-5 lipca 2011 r.

5 grudnia 2013

Konferencja poświęcona była dyskusji nad uwarunkowaniami rozwoju polityki miejskiej w ośrodkach metropolitalnych o złożonych procesach przekształceń, związanych z gospodarką morską oraz położeniem przygranicznym. Pierwszy dzień skupił się na funkcjonowaniu metropolii europejskich, natomiast…