Scroll to top
Karta charakterystyki środowiska przyrodniczego województwa zachodniopomorskiego - 2019

Karta charakterystyki środowiska przyrodniczego województwa zachodniopomorskiego - 2019

4 grudnia 2019

Karta zawiera ogólną charakterystykę środowiska przyrodniczego województwa zachodniopomorskiego na tle kraju i sąsiadujących województw, informacje o przestrzennym rozmieszczeniu obszarów przyrodniczych prawnie chronionych, ich powierzchni, w tym w odniesieniu do pozostałych województw w kraju,…