Scroll to top

KONKURSY

Konkurs architektoniczno - urbanistyczny na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej „Starego Miasta” w Krośnie Odrzańskim

W styczniu2014 roku RBGPWZ wzięło udział w konkursie na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej „Starego Miasta” w Krośnie Odrzańskim, za wykonaną pracę Biuro zdobyło II wyróżnienie.

Głównym założeniem opracowanej koncepcji programowo-przestrzennej było przywrócenie obszarowi dolnego miasta Krosna Odrzańskiego funkcji staromiejskich w rozumieniu współczesnego pojęcia „Starego Miasta” będącego centrum kulturalnym, turystycznym i oświatowym.

Położenie nad Odrą dla Starego Miasta w Krośnie Odrzańskim jest równocześnie jego największym atutem i najpoważniejszym zagrożeniem z uwagi na niewystarczającą obecnie ochronę przeciwpowodziową. Przedstawiona koncepcja programowo-przestrzenna przewiduje podkreślenie tego atutu położenia nad rzeką przy równoczesnym zapewnieniu właściwej ochrony przeciwpowodziowej, poprzez pozostawienie starego koryta rzeki w obrębie wałów przeciwpowodziowych i zastosowanie śluz powodziowych. Dzięki temu uzyskano atrakcyjną do zamieszkania przestrzeń w bezpośrednim sąsiedztwie wody.

Historyczny układ ulic czytelny do dziś stał się kanwą dla propozycji układów funkcjonalnych starego miasta. Projekt zakłada odtworzenie historycznego układu kwartałów oraz spełnienie innych zaleceń konserwatorskich.

Naturalnym centrum miasta jest główny rynek – plac św. Jadwigi wraz z placem kościelnym i kościołem pw. Św. Jadwigi. Uzupełnieniem reprezentacyjnego salonu miasta jest plac targowy (obecny plac Wolności) z funkcjami drobnego handlu, rzemiosła i cyklicznych targów, plac Zamkowy z pomnikiem „Powrotu Środkowego Nadodrza do Macierzy” wraz z Centrum Artystyczno-Kulturalnym Zamek jako samodzielna instytucja kultury oraz jako kontynuacja funkcji istniejących historycznie związanych z połowem ryb w mieście jest plac B. Prusa stanowiący centrum dzielnicy Rybaki.

Cztery place miejskie oparte na historycznej siatce ulic tworzą kanwę dla proponowanych szlaków turystycznych: zielonego i złotego handlowego, skupiających główne atrakcje miasta otoczonego wodą dostępną dla mieszkańców i turystów.

Ukształtowanie Krośnieńskich Bulwarów Nadodrzańskich ma wprowadzić nową jakość przestrzeni publicznych i integrować tkankę śródmiejską z Odrą poprzez rozwiązania funkcjonalne i kompozycyjne.

Dzięki poprowadzeniu koroną wałów powodziowych ścieżki pieszo-rowerowej w pełni wykorzystuje się walory krajobrazowo-widokowe miejsca – zarówno ekspozycja górnej części Krosna Odrzańskiego jak też widok na Stare Miasto i na Odrę z różnych stron świata. Przewiduje się przebudowę istniejącej przystani, aby dostosować ją do zmiennego poziomu Odry przez zastosowanie ruchomych pomostów, zgodnie z zaleceniami projektu „Odra 2014”. Zaplanowano się tam usytuowanie przystanku białej floty.

Zespół konkursowy: Stanisław Dendewicz (Dyrektor RBGPWZ), Justyna Strzyżewska, Ewa Buszac-Piątkowska, Karolina Piórkowska, Marek Piątkowski, Agnieszka Kochaniak, Kinga Klebeko, Ewa Balanicka, Jerzy Urban.

Załączniki:

Koncepcja programowo-przestrzenna „Starego Miasta” w Krośnie Odrzańskim – opis koncepcji

Plansza konkursowa 1A / 1B – Plan zagospodarowania

Plansza konkursowa 2A / 2B – Wizualizacja

Plansza konkursowa 3A / 3B – Przekroje i mała architektura