Scroll to top

IPPON

Studium integracji przestrzennej polskiej części pogranicza Polski i Niemiec

Obszar projektu:
Województwa: dolnośląskie, lubuskie
i zachodniopomorskie

Podmiot odpowiedzialny:
Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej
Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie

Tematyka projektu:
polityka przestrzenna, współpraca terytorialna

Czas trwania projektu:
luty 2010 – maj 2013
(projekt zakończony)

Kontakt:
Justyna Strzyżewska
jst@rbgp.pl

Podstawą do podjęcia wspólnych prac nad Studium integracji przestrzennej polskiej części pogranicza Polski i Niemiec było porozumienie zawarte 28 czerwca 2010 r. w Szczecinie podczas II Konferencji „Transgraniczne planowanie przestrzenne” przez Ministra Infrastruktury, Województwo Zachodniopomorskie, Województwo Lubuskie i Województwo Dolnośląskie.

Pierwszoplanowym zadaniem Studium było sformułowanie spójnej polityki i zasad współpracy trzech województw, leżących na obszarze polskiej części pogranicza Polski i Niemiec, w dziedzinie polityki przestrzennej, programowania rozwoju i koordynacji działań oraz ukształtowania wspólnego języka planistycznego. Studium jest kontynuacją prowadzonych wcześniej działań województw na rzecz rozwoju całego obszaru polskiej części pogranicza Polski i Niemiec. Stanowi również odpowiedz na zapisy Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego i Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, które wskazują na specyficzne wyzwania rozwojowe województw leżących na pograniczu Polski i Niemiec. Uwzględnia również założenia strategii rozwoju Polski Zachodniej.

Dla osiągnięcia celu głównego Studium dokonano oceny uwarunkowań rozwoju przestrzennego polskiej części obszaru pogranicza Polski i Niemiec, sformułowano kierunki i priorytety polityki przestrzennej oraz określono instrumenty realizacji polityki przestrzennej na tym obszarze.

AKTUALNOŚCI PROJEKTU

Opracowanie „IPPON - Studium integracji przestrzennej polskiej części pogranicza Polski i Niemiec” ukończone!

Opracowanie „IPPON - Studium integracji przestrzennej polskiej części pogranicza Polski i Niemiec” ukończone!

1 października 2013

Pragniemy poinformować, że zostały ukończone prace nad dokumentem „IPPON – Studium integracji przestrzennej polskiej części pogranicza Polski i Niemiec”, realizowanym pod patronatem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Opracowanie zostało oficjalnie przyjęte przez Grupę Sterującą, działającą w ramach porozumienia w sprawie podjęcia wspólnych prac nad Studium IPPON w dniu 21 czerwca…

Spotkanie w ramach IPPON, 16 października 2012 r. Wrocław

Spotkanie w ramach IPPON, 16 października 2012 r. Wrocław

17 października 2012

W dniu 16 października 2012 roku odbyły się we Wrocławiu warsztaty w ramach prac nad Studium integracji przestrzennej polskiej części pogranicza Polski i Niemiec (IPPON). W spotkaniu uczestniczyli, oprócz zespołu zaangażowanego w realizację Studium, przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w Warszawie oraz przedstawiciele regionalnych biur planowania przestrzennego, gdyż przedmiotem…

Warsztaty IPPON w Warszawie w dniu 11 września 2012 r.

Warsztaty IPPON w Warszawie w dniu 11 września 2012 r.

12 września 2012

Kolejne warsztaty w ramach prac nad Studium integracji przestrzennej polskiej części pogranicza Polski i Niemiec IPPON odbyły się się 11 września 2012 r. w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego w sali konferencyjnej nr 1105 przy ul. Wspólnej 2/4 w Warszawie. W ramach warsztatów omówiono m.in. zapisy dla przykładowego obszaru działań szczególnych: „Miasta przygraniczne: Świnoujście,…

Warsztaty wojewódzkie w ramach prac nad projektem IPPON, 27 czerwca 2012 r. Zielona Góra

Warsztaty wojewódzkie w ramach prac nad projektem IPPON, 27 czerwca 2012 r. Zielona Góra

28 czerwca 2012

Kolejne warsztaty w ramach prac nad Studium integracji przestrzennej polskiej części pogranicza Polski i Niemiec IPPON odbyły się 27 czerwca 2012 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze. Warsztaty poświęcone były zagadnieniom związanym z rzeką Odrą oraz wielokierunkowej współpracy transgranicznej i planowaniu przestrzennemu pod kątem powiązań komunikacyjnych…

Warsztaty wojewódzkie w ramach Studium integracji przestrzennej IPPON, 26 czerwca 2012 r. Wrocław

Warsztaty wojewódzkie w ramach Studium integracji przestrzennej IPPON, 26 czerwca 2012 r. Wrocław

26 czerwca 2012

W dniu 26 czerwca 2012 roku odbyły się warsztaty wojewódzkie, poświęcone zaprezentowaniu wyników dotychczasowych prac nad Studium integracji przestrzennej polskiej części pogranicza Polski i Niemiec. Na spotkanie zaproszono reprezentantów wszystkich stron porozumienia oraz przedstawicieli instytucji szczebla wojewódzkiego, odpowiedzialnych za kluczowe sfery: gospodarkę wodną, transport,…