Scroll to top
Konsultacje społeczne projektu URMA w Szczecinie

Konsultacje społeczne projektu URMA w Szczecinie

4 lipca 2014

W dniu 4 lipca 2014 r. w siedzibie RBGPWZ w Szczecinie odbyły się konsultacje społeczne dotyczące planu wdrożeniowego opracowanego w ramach międzynarodowego projektu „URMA” partnerstwa miejsko-wiejskie w obszarach metropolitarnych. Spotkanie rozpoczęło się od prezentacji dotyczącej spodziewanych…

Konsultacje społeczne projektu URMA w Wołczkowie

Konsultacje społeczne projektu URMA w Wołczkowie

25 czerwca 2014

W dniu 25 czerwca 2014 r. w siedzibie Gminnego Domu Kultury w Wołczkowie odbyły się konsultacje społeczne dotyczące Modelowego studium planu zagospodarowania przestrzennego wsi podmiejskiej na przykładzie wsi Wołczkowo, w ramach międzynarodowego projektu „URMA” partnerstwa miejsko-wiejskie…