Scroll to top
Krajowe oraz lokalne uwarunkowania i bariery dla rozwoju systemów transportu elastycznego / Podsumowanie doświadczeń międzynarodowych

Krajowe oraz lokalne uwarunkowania i bariery dla rozwoju systemów transportu elastycznego / Podsumowanie doświadczeń międzynarodowych

24 lipca 2017

Dokument przedstawia podsumowanie, przeprowadzonych przez partnerów projektu, analiz regionalnych. Kwestionariusz ankietowy zawierał cztery kategorie pytań i zagadnień (bariery prawne, instytucjonalne, ekonomiczne i pozostałe). Wyniki każdej z kategorii uwarunkowań i barier regionalnych zaprezentowano…

Analiza aktualnych uwarunkowań (State-of-the-art) odnośnie regionalnych systemów transportu publicznego ze szczególnym uwzględnieniem systemów transportu elastycznego / Szczeciński Obszar Metropolitalny oraz gminy nadmorskie

Analiza aktualnych uwarunkowań (State-of-the-art) odnośnie regionalnych systemów transportu publicznego ze szczególnym uwzględnieniem systemów transportu elastycznego / Szczeciński Obszar Metropolitalny oraz gminy nadmorskie

24 kwietnia 2017

Raport z analiz aktualnych uwarunkowań odnośnie do systemów transportu publicznego, ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań dla wdrażania i realizacji elastycznych systemów transportowych. Dokument opracowano w odniesieniu do wiejskich obszarów turystycznych – czterech gmin nadmorskich:…