Scroll to top
REGIONALNY PLAN DZIAŁAN dotyczący wdrażania i rozwoju elastycznych systemów transportowych Szczeciński Obszar Metropolitalny oraz gminy nadmorskie

REGIONALNY PLAN DZIAŁAN dotyczący wdrażania i rozwoju elastycznych systemów transportowych Szczeciński Obszar Metropolitalny oraz gminy nadmorskie

24 lipca 2018

Regionalny Plan Działań określa inicjatywy dla rozwoju polityk regionalnych związanych ze zrównoważoną mobilnością. Opracowane działania posiadają różnorodny charakter i skierowane są na różne szczeble decyzyjne: od poziomu unijnego po krajowy, regionalny i lokalny.

Synteza uwarunkowań, barier i dobrych praktyk dotyczących elastycznych systemów transportowych / REKOMENDACJE

Synteza uwarunkowań, barier i dobrych praktyk dotyczących elastycznych systemów transportowych / REKOMENDACJE

24 kwietnia 2018

Synteza informacji z zakresu elastycznych systemów transportowych jako rozwiązań mogących wspierać rozwój zrównoważonej mobilności na obszarach ostatniej mili. Rekomendacje odnoszą się do szerokiego zakresu poziomów i zagadnień, dla zapewnienia możliwie pełnego i skutecznego oddziaływania…