Scroll to top

URMA

Partnerstwa miejsko – wiejskie na obszarach metropolitalnych

Program:
INTERREG IVC

Lider Projektu:
Uniwersytet HafenCity Hamburg

Tematyka projektu:
polityka przestrzenna, budowanie partnerstw

Czas trwania projektu:
styczeń 2012 – grudzień 2014
(projekt zakończony)

Kontakt:
Ewa Buszac – Piątkowska
ebu@rbgp.pl

Projekt „URMA partnerstwa miejsko-wiejskie w obszarach metropolitalnych” był realizowany w ramach programu INTERREG IVC, a zainicjowany został w grupie roboczej URMA stowarzyszenia METREX Sieć Europejskich Regionów i Obszarów Metropolitalnych. Projekt realizowany był w latach 2012-2014 i stowarzyszał dziewięciu partnerów z pięciu krajów. Oprócz Województwa Zachodniopomorskiego, reprezentowanego przez Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecnie, w projekcie uczestniczyły: Uniwersytet HafenCity w Hamburgu (Lider projektu), Miasto Hamburg, Region Toskania, Region Lombardia, Miasto Enschede, Gmina Borne, Instytut Rozwoju Miast w Krakowie oraz Administracja Regionalna Pleven.

Ogólnym celem projektu URMA było promowanie partnerstwa miejsko-wiejskiego jako narzędzia na rzecz wzmocnienia potencjału służącego innowacji w europejskich obszarach metropolitalnych. Celem szczegółowym było podniesienie świadomości na temat wartości współpracy między miastami i obszarami wiejskimi oraz przedstawienie możliwych korzyści z niej płynących.

Jednym z działań Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecnie było przygotowanie w ramach projektu opracowania eksperckiego pod nazwą „Modelowe studium planu zagospodarowania wsi podmiejskiej”.

AKTUALNOŚCI PROJEKTU

Konferencja końcowa projektu URMA

Konferencja końcowa projektu URMA

6 listopada 2014

W dniu 6 listopada 2014 r. odbyła się konferencja podsumowująca działania Województwa Zachodniopomorskiego w projekcie URMA, dotyczącym partnerstw miejsko–wiejskich w obszarach metropolitalnych. Tematem przewodnim konferencji było zagadnienie współpracy miejsko-wiejskiej jako instrumentu spójności terytorialnej. W ramach konferencji przedstawiono i omówiono m.in. poniższe wnioski. Rezultatami…

Warsztaty konsultacyjne w Tarnowie dotyczące zintegrowanej strategii rozwoju Centralnej Strefy Funkcjonalnej

Warsztaty konsultacyjne w Tarnowie dotyczące zintegrowanej strategii rozwoju Centralnej Strefy Funkcjonalnej

16 września 2014

Spotkanie w Tarnowie, w gminie Łobez, miało na celu konsultację „Założeń do zintegrowanej strategii rozwoju CSF WZ”. Uczestnikami warsztatów byli przedstawiciele władz samorządowych z obszaru CSF, reprezentant władz Urzędu Marszałkowskiego, ekspert zewnętrzny oraz zespół RBGPWZ pod kierunkiem Dyrektora Stanisława Dendewicza. Reprezentację Urzędu Marszałkowskiego stanowiła…

Konsultacje społeczne projektu URMA w Szczecinie

Konsultacje społeczne projektu URMA w Szczecinie

4 lipca 2014

W dniu 4 lipca 2014 r. w siedzibie RBGPWZ w Szczecinie odbyły się konsultacje społeczne dotyczące planu wdrożeniowego opracowanego w ramach międzynarodowego projektu „URMA” partnerstwa miejsko-wiejskie w obszarach metropolitarnych. Spotkanie rozpoczęło się od prezentacji dotyczącej spodziewanych rezultatów projektu URMA, celem zapoznania interesariuszy z działaniami podejmowanymi…

Konsultacje społeczne projektu URMA w Wołczkowie

Konsultacje społeczne projektu URMA w Wołczkowie

25 czerwca 2014

W dniu 25 czerwca 2014 r. w siedzibie Gminnego Domu Kultury w Wołczkowie odbyły się konsultacje społeczne dotyczące Modelowego studium planu zagospodarowania przestrzennego wsi podmiejskiej na przykładzie wsi Wołczkowo, w ramach międzynarodowego projektu „URMA” partnerstwa miejsko-wiejskie w obszarach metropolitarnych. W ramach konsultacji przedstawiciele Regionalnego Biura Gospodarki…

Inauguracja projektu URMA

Inauguracja projektu URMA

28 marca 2012

28 marca w Hamburgu miała miejsce oficjalna inauguracja projektu URMA – „Miejsko-wiejskie partnerstwa w obszarach metropolitalnych”. Projekt realizowany jest w ramach programu INTERREG IVC. Głównym jego celem jest rozwój partnerstwa miejsko – wiejskiego jako narzędzia wzmocnienia potencjału innowacji w europejskich obszarach metropolitalnych. Wśród celów projektu URMA są…