Scroll to top

AKTUALNOŚCI

Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego uchwalił zmianę Planu zagospodarowania przestrzennego województwa!

Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego uchwalił zmianę Planu zagospodarowania przestrzennego województwa!

24 czerwca 2020

Pragniemy poinformować, że w dniu 24 czerwca 2020 roku Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego podjął Uchwałę nr XVII/214/20 zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Zachodniopomorskiego. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. Pełna wersja projektu zmiany…

Uchwała Zarządu województwa o dofinansowaniu Audytu Krajobrazowego w ramach RPO

Uchwała Zarządu województwa o dofinansowaniu Audytu Krajobrazowego w ramach RPO

3 czerwca 2020

Pragniemy poinformować, że w dniu 3 czerwca 2020 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podjął uchwałę Nr 748/20 w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu „Audyt krajobrazowy województwa zachodniopomorskiego” realizowanego w ramach działania 4.08 Podnoszenie jakości ładu przestrzennego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Celem…

Uchwała Zarządu województwa o przyjęciu projektu zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego

Uchwała Zarządu województwa o przyjęciu projektu zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego

27 maja 2020

Pragniemy poinformować, że w dniu 27 maja 2020 roku Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podjął Uchwałę nr 706/20 w sprawie przyjęcia projektu zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego województwa zachodniopomorskiego i skierowania go pod obrady Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego. Pełna treść uchwały w załączniku. Dodatkowo zapraszamy do zapoznania się z prezentacją…

Broszura końcowa projektu LAST MILE już dostępna

Broszura końcowa projektu LAST MILE już dostępna

20 maja 2020

Zapraszamy do zapoznania się z broszurą prezentującą dokonania i osiągnięcia międzynarodowego projektu LAST MILE. W broszurze końcowej przedstawiono syntetyczny zbiór najważniejszych doświadczeń projektowych, szereg opracowanych rekomendacji oraz raport z etapu wdrożeniowego. Każdy z partnerów projektu przedstawił w niej najważniejsze działania zrealizowane w trakcie trwania projektu,…

Nowy termin XI edycji Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Najlepsza praca dyplomowa związana tematycznie z Województwem Zachodniopomorskim” - Zapraszamy do zgłoszeń !!!

Nowy termin XI edycji Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Najlepsza praca dyplomowa związana tematycznie z Województwem Zachodniopomorskim” - Zapraszamy do zgłoszeń !!!

14 maja 2020

Uwaga !!!! Termin składania prac na konkurs przesunięty do 15 września br. Zapraszamy autorów prac dyplomowych obronionych w roku 2019 do zgłaszania swoich prac do tytułu najlepszej pracy dyplomowej związanej tematycznie z Województwem Zachodniopomorskim w XI edycji Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego. Coroczny Konkurs adresowany jest do absolwentów uczelni wyższych…

Wydłużony termin zgłoszeń do XI edycji Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Zachodniopomorskiego”

Wydłużony termin zgłoszeń do XI edycji Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Zachodniopomorskiego”

14 maja 2020

Uwaga !!!! Termin składania zgłoszeń do konkursu został wydłużony do 15 lipca br. Informujemy, że lokalne samorządy mogą zgłaszać przedsięwzięcia do rywalizacji o tytuł Najlepszej Przestrzeni Publicznej Województwa Zachodniopomorskiego. Jest to już XI edycja Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego. O Nagrodę Marszałka mogą się ubiegać przedsięwzięcia, które…