Scroll to top

AKTUALNOŚCI

Projekt LAST MILE na Konwencie Burmistrzów i Wójtów powiatu kamieńskiego

Projekt LAST MILE na Konwencie Burmistrzów i Wójtów powiatu kamieńskiego

3 kwietnia 2019

Podczas Konwentu Burmistrzów i Wójtów powiatu kamieńskiego, który miał miejsce w dniu 1 kwietnia 2019 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Kamieniu Pomorskim, w obecności przedstawicieli gmin i starosty powiatu kamieńskiego, zostały podsumowane głównie cele projektu LAST MILE związane z obszarem nadmorskim. Przedstawiciele RBGPWZ, w oparciu o doświadczenia i rekomendacje projektu,…

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia projektu audytu krajobrazowego dla województwa zachodniopomorskiego

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia projektu audytu krajobrazowego dla województwa zachodniopomorskiego

3 kwietnia 2019

Informujemy, że w  piątek 29 marca 2019 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podjął uchwałę Nr 542/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia projektu audytu krajobrazowego dla województwa zachodniopomorskiego oraz wyznaczenia jednostki odpowiedzialnej za realizację zadania. Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie zostało wskazane…

Rozstrzygnięcie konkursu na projekty flagowe „Wspólnej Koncepcji Przyszłości 2030”

Rozstrzygnięcie konkursu na projekty flagowe „Wspólnej Koncepcji Przyszłości 2030”

26 marca 2019

Federalne Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Budownictwa i Ojczyzny (BMI) wspólnie z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju Rzeczypospolitej Polskiej(MIiR) ogłosiło w październiku 2018 r. w Berlinie konkurs na projekty flagowe dotyczące „Wspólnej Koncepcji Przyszłości 2030“. Konkurs dotyczył polsko-niemieckich projektów, które zawierają elementy rozwiązań w zakresie istotnych przestrzennie…

Szkolenie Elektromobilność w praktyce

Szkolenie Elektromobilność w praktyce

6 marca 2019

W dniu 5 marca 2019 r. przedstawiciele Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej uczestniczyli w szkoleniu zorganizowanym przez Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych, którego celem było zapoznanie administracji lokalnej z konsekwencjami nowych przepisów prawnych, wynikających z ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Zgodnie z powyższą ustawą jednostki samorządów terytorialnych…

Ogólnopolskie warsztaty regionalnych służb planowania przestrzennego 28 lutego – 1 marca 2019 r. Zgorzałe

Ogólnopolskie warsztaty regionalnych służb planowania przestrzennego 28 lutego – 1 marca 2019 r. Zgorzałe

2 marca 2019

W dniach 28 luty – 1 marca 2019 roku odbyło się pierwsze po publikacji Rozporządzenia ws sporządzania audytów krajobrazowych spotkanie dotyczące: - organizacji i finansowania prac nad audytem krajobrazowym, - założeń metodycznych i pierwszych doświadczeń - problemów z identyfikacją krajobrazów, - zagadnień środowiska kulturowego w ocenie krajobrazu. Warsztaty odbyły się w…

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie sporządzania audytów krajobrazowych opublikowane

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie sporządzania audytów krajobrazowych opublikowane

1 marca 2019

28 lutego 2019 roku zostało opublikowane rozporządzenia w sprawie sporządzania audytów krajobrazowych będące aktem wykonawczym do tzw ustawy krajobrazowej. Rozporządzenie wprowadza podział Polski na krajobrazy, jako niewielkie jednostki przestrzenne, wraz z ich opisem. Dodatkowo wprowadza pojęcie krajobrazu priorytetowego, czyli krajobrazu szczególnie cennego dla społeczeństwa ze względu…