Scroll to top

AKTUALNOŚCI

Transport i mobilność w Transgranicznym Regionie Metropolitalnym Szczecina

Transport i mobilność w Transgranicznym Regionie Metropolitalnym Szczecina

11 września 2020

W dniu 10 września br. w Szczecinie odbyły się warsztaty regionalne projektu „INT 179 Model transgranicznego monitoringu – innowacyjne sposoby pozyskiwania danych w Regionie Metropolitalnym Szczecina” poświęcone obszarowi tematycznemu Transport regionalny i mobilność. Jak zaznaczył we wstępie Leszek Jastrzębski, Dyrektor Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego…

Turystyka w Transgranicznym Regionie Metropolitalnym Szczecina

Turystyka w Transgranicznym Regionie Metropolitalnym Szczecina

7 września 2020

W dniu 2 września br. w Urzędzie Miasta w Świnoujściu odbyło się spotkanie dotyczące realizacji projektu „INT179” na temat monitoringu danych, m.in. w dziedzinie turystyki. Jednym z partnerów stowarzyszonych projektu jest  Gmina Świnoujście. Tematem spotkania było przygotowanie regionalnych warsztatów „Turystyka” mających na celu zdiagnozowanie zapotrzebowania na dane pomocne…

Pomorze Zachodnie – Modelowy Zielony Region - Prezentacja stanu energetyki odnawialnej podczas polsko – niemieckiej konferencji „Zrównoważona gospodarka w Euroregionie Pomerania”, która odbyła się w Szczecinie w dniach 25-26.08.2020 r.

Pomorze Zachodnie – Modelowy Zielony Region - Prezentacja stanu energetyki odnawialnej podczas polsko – niemieckiej konferencji „Zrównoważona gospodarka w Euroregionie Pomerania”, która odbyła się w Szczecinie w dniach 25-26.08.2020 r.

28 sierpnia 2020

Północna Izba Gospodarcza była organizatorem dwudniowej konferencji pn. „Zrównoważona Gospodarka w Euroregionie Pomerania”, która odbyła się w Szczecinie w dniach 25 i 26 sierpnia 2020 r. Podczas konferencji prezentowane były zagadnienia z zakresu produkcji i wykorzystania OZE, technologii energetycznych i ekologii. Swoje wystąpienia mieli polscy i niemieccy przedstawiciele m.in. jednostek…

Plan Województwa Zachodniopomorskiego opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego !

Plan Województwa Zachodniopomorskiego opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego !

29 lipca 2020

W dniu 27 lipca 2020 roku Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Zachodniopomorskiego został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego Poz. 3564 i wchodzi w życie 14 dni po opublikowaniu tj. w dniu 11 sierpnia 2020 r. Przypominamy, że Uchwała nr XVII/214/20 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Zachodniopomorskiego…

Pierwsze posiedzenie Grupy Koordynacyjnej projektu INT 179

Pierwsze posiedzenie Grupy Koordynacyjnej projektu INT 179

27 lipca 2020

W dniu 21 lipca w formule zdalnej odbyło się pierwsze posiedzenie Grupy Koordynacyjnej projektu INT 179 „Model transgranicznego monitoringu – innowacyjne sposoby pozyskiwania danych w Regionie Metropolitalnym Szczecina”. Zadaniem Grupy jest nadzór nad realizacją projektu, bieżąca ewaluacja jego wdrażania, rozstrzyganie sporów i wątpliwości pomiędzy partnerami, ocena realizacji budżetu…

Konferencja wiosenna Sieci METREX – edycja wirtualna

Konferencja wiosenna Sieci METREX – edycja wirtualna

3 lipca 2020

Wiosenna konferencja Sieci Europejskich Obszarów i Regionów Metropolitalnych odbyła się 1 lipca br. w Lizbonie i była transmitowana on-line do wszystkich członków sieci w całej UE. W konferencji wzięło udział ponad 90 uczestników, a tematem dyskusji były nowe rozwiązania zrównoważonego rozwoju terytorialnego, m.in. w obszarze adaptacji do zmian klimatu oraz zapewnienia dostępu do…