Scroll to top

AKTUALNOŚCI

Prezentacja potencjału i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w produkcji energii elektrycznej i ciepła

Prezentacja potencjału i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w produkcji energii elektrycznej i ciepła

27 lutego 2019

Pragniemy poinformować, że jest już dostępny „Raport – Potencjał i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w produkcji energii elektrycznej i ciepła w województwie zachodniopomorskim. Wyzwania dla polityki przestrzennej”, opracowany przez Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie w ramach projektu BEA-APP. Celem opracowania jest określenie,…

Konferencja podsumowująca projekt BEA-APP w Rydze

Konferencja podsumowująca projekt BEA-APP w Rydze

30 stycznia 2019

Jak najlepiej zintegrować planowanie przestrzenne perspektywami regionalnej polityki energetycznej dla regionu Morza Bałtyckiego? Jakie są główne wyzwania, cele polityki i najnowsze osiągnięcia? Jakie metody zaangażowania interesariuszy oraz jakie systemy finansowania zwiększają akceptację społeczną dla instalacji energii odnawialnej?  Te i wiele innych pytań zostało omówionych podczas…

X edycja Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Zachodniopomorskiego”

X edycja Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Zachodniopomorskiego”

16 stycznia 2019

Informujemy, że z początkiem roku lokalne samorządy mogą zgłaszać przedsięwzięcia do rywalizacji o tytuł Najlepszej Przestrzeni Publicznej Województwa Zachodniopomorskiego. Jest to już X edycja Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego. O Nagrodę Marszałka mogą się ubiegać przedsięwzięcia, które zostały ukończone w 2018 roku. Możliwe jest też zgłoszenie realizacji…

X edycja Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Najlepsza praca dyplomowa związana tematycznie  z Województwem Zachodniopomorskim”

X edycja Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Najlepsza praca dyplomowa związana tematycznie z Województwem Zachodniopomorskim”

3 stycznia 2019

Informujemy, że z początkiem roku autorzy prac dyplomowych obronionych w roku 2018 mogą zgłaszać swoje prace do rywalizacji o tytuł najlepszej pracy dyplomowej związanej tematycznie z Województwem Zachodniopomorskim. Jest to już X edycja Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego. Konkurs adresowany jest do absolwentów uczelni wyższych z terenu całej Polski. Prace rozpatrywane…

Grudniowe spotkanie informacyjne projektu BEA-AP w Siemczynie

Grudniowe spotkanie informacyjne projektu BEA-AP w Siemczynie

12 grudnia 2018

W dniu 12 grudnia 2018 r. w Siemczynie odbyło się kolejne spotkanie informacyjne dla przedstawicieli rad powiatów, miast i gmin z Centralnej Strefy Funkcjonalnej Województwa Zachodniopomorskiego na temat odnawialnych źródeł energii oraz możliwości ich wykorzystania na obszarze powiatów drawskiego, świdwińskiego oraz łobeskiego. Spotkanie stanowiło kontynuację działań jakie Regionalne…

Druga Aktualizacja Koncepcji sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego 2018 - wdrożenie

Druga Aktualizacja Koncepcji sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego 2018 - wdrożenie

1 grudnia 2018

Pragniemy poinformować, że dostępny jest już zaktualizowany dokument „Koncepcja sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego” stanowiący raport końcowy z prac nad projektem. Inicjatywy ujęte w opracowaniu są w już niejednokrotnie w fazie realizacyjnej co pozwoliło na aktualizację map oraz harmonogramu prac opracowanego do roku 2020. Sam dokument Koncepcji stanowi zarówno techniczne,…