Scroll to top

AKTUALNOŚCI

V Konferencja Transgraniczne Planowanie Przestrzenne

V Konferencja Transgraniczne Planowanie Przestrzenne

20 października 2013

W dniach 20-21 listopada 2013 r., w Centrum Dydaktyczno–Badawczym Nanotechnologii Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie odbyła się piąta, jubileuszowa konferencja z cyklu „Transgraniczne Planowanie Przestrzenne”. Głównymi tematami konferencji były: procesy gospodarcze na pograniczu, wybrane problemy społeczno-gospodarcze pogranicza, studium integracji przestrzennej…

Warsztaty tematyczne projektu TRMS w Świnoujściu

Warsztaty tematyczne projektu TRMS w Świnoujściu

16 października 2013

Tym razem warsztaty prowadzone w ramach projektu TRMS z udziałem polskich i niemieckich partnerów projektu, odbyły się w sali konferencyjnej w Amfiteatrze Miejskim Miejskiego Domu Kultury w Świnoujściu. Warsztaty dotyczyły dwóch tematów „Położenie Szczecina nad wodą” oraz „Funkcje miast i gmin – struktura funkcjonalno-przestrzenna TRMS”. W ramach prezentacji wstępnej przedstawiono…

Opracowanie „IPPON - Studium integracji przestrzennej polskiej części pogranicza Polski i Niemiec” ukończone!

Opracowanie „IPPON - Studium integracji przestrzennej polskiej części pogranicza Polski i Niemiec” ukończone!

1 października 2013

Pragniemy poinformować, że zostały ukończone prace nad dokumentem „IPPON – Studium integracji przestrzennej polskiej części pogranicza Polski i Niemiec”, realizowanym pod patronatem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Opracowanie zostało oficjalnie przyjęte przez Grupę Sterującą, działającą w ramach porozumienia w sprawie podjęcia wspólnych prac nad Studium IPPON w dniu 21 czerwca…

Nasz projekt transgranicznej metropolii najlepszy w Berlinie!!!

Nasz projekt transgranicznej metropolii najlepszy w Berlinie!!!

21 maja 2013

Projekt Polsko-Niemiecka Koncepcja Rozwoju Transgranicznego Regionu Metropolitalnego Szczecina został uznany za jeden z pięciu modelowych projektów współpracy polsko-niemieckiej. Pokonał pięćdziesiąt innych przedsięwzięć startujących w konkursie na modelową współpracę polsko- niemiecką 2012-2013. 21 maja 2013 r. w Berlinie zespół Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa…

Obwieszczenie Marszałka  Wojewódzkiego Zachodniopomorskiego o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Planu

Obwieszczenie Marszałka Wojewódzkiego Zachodniopomorskiego o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Planu

20 grudnia 2012

Pragniemy poinformować o upublicznieniu obwieszczenia Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Zachodniopomorskiego, przyjętego uchwałą Nr XXXII/334/02 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 26 czerwca 2002 r. (Dz. Urz. Woj. Zach. Nr 60, poz 1357) zmienionego uchwałą Nr XLV/530/10 Sejmiku…

Uchwała Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie przystąpienia do zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego województwa zachodniopomorskiego

Uchwała Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie przystąpienia do zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego województwa zachodniopomorskiego

30 października 2012

Pragniemy poinformować, że w dniu 30 października 2012 roku Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego podjął Uchwałę nr XIX/257/12 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Zachodniopomorskiego, na podstawie art. 39 ust 1 i 2 w związku z art. 42 ust 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W…