Scroll to top

AKTUALNOŚCI

Wyjazd terenowy w dniach 12-14 sierpnia 2015 r.

Wyjazd terenowy w dniach 12-14 sierpnia 2015 r.

14 sierpnia 2015

Projektanci odbyli drugi zespołowy wyjazd w teren, podczas którego przez kilka dni przejeżdżali na rowerach i dokumentowali kolejne odcinki tras priorytetowych (południowy odcinek trasy Bałtyk – Wałcz oraz trasę Pojezierną), wyznaczając warianty ich przebiegu. Baza zespołu została ulokowana we wsi Winniki w gminie Węgorzyno. Zebrano duży zasób danych, w tym fotograficznych i filmowych,…

Dwa spotkania w Koszalinie w dniu 10 sierpnia 2015 r.

Dwa spotkania w Koszalinie w dniu 10 sierpnia 2015 r.

10 sierpnia 2015

Pierwsze spotkanie miało miejsce w siedzibie Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich oraz przedstawiciele Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej WZ i Urzędu Marszałkowskiego WZ. Poświęcone było ono ocenie możliwości poprowadzenia fragmentów tras rowerowych drogami wojewódzkimi. Na…

Spotkanie grupy sterującej

Spotkanie grupy sterującej

5 sierpnia 2015

Podczas spotkania grupy sterującej zaprezentowano aktualny stan prac nad projektem oraz przyjęto następujące wnioski i ustalenia: 1. Przychylono się do propozycji zmiany przebiegu dwóch tras ("Dolina Parsęty" i "Dolina Tywy"). 2. Uznano za bezpodstawne finansowanie ze środków województwa lub innych programów budowy dróg rowerowych znajdujących się poza korytarzami priorytetowymi wskazanymi…

Konferencja prasowa w dniu 23 lipca 2015 r.

Konferencja prasowa w dniu 23 lipca 2015 r.

23 lipca 2015

W konferencji prasowej uczestniczył Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz. Przedstawił on dziennikarzom ideę i główne cele projektu oraz przebieg głównych korytarzy. Pani Wanda Nowotarska uszczegółowiła te informacje założeniami dla projektowanych tras. Zawartość, działanie i możliwości mapy interaktywnej zaprezentowała Pani Milena Nowotarska - członek…

Spotkanie z przedstawicielami gmin, powiatu i nadleśnictw w Czaplinku

Spotkanie z przedstawicielami gmin, powiatu i nadleśnictw w Czaplinku

15 lipca 2015

W spotkaniu roboczym w dniu 15 lipca 2015 r. zorganizowanym w Urzędzie Miasta w Czaplinku uczestniczyli przedstawiciele gmin: Czaplinek, Złocieniec, Drawsko Pomorskie, Barwice, a także Powiatu Drawskiego oraz Nadleśnictw w Złocieńcu i Czaplinku. Po części informacyjnej, w której główny projektant przedstawił cele i założenia metodologiczne projektu, uczestnicy zgłaszali swoje uwagi…

Spotkanie z przedstawicielami gmin i nadleśnictw w Moryniu

Spotkanie z przedstawicielami gmin i nadleśnictw w Moryniu

9 lipca 2015

W siedzibie Geoparku odbyliśmy kolejne spotkanie robocze, w którym uczestniczyli przedstawiciele gmin: Moryń, Cedynia i Trzcińsko-Zdrój, a także Nadleśnictwa Mieszkowice i Zespołu Parków Krajobrazowych. Głowny projektant Michał Urbański przedstawił interesariuszom główne założenia projektu, opisał metody prowadzenia inwentaryzacji i pomiarów. W drugiej części spotkania uczestnicy…