Scroll to top
Metrex Kształtowanie polityki spójności metropolitalnej

Metrex Kształtowanie polityki spójności metropolitalnej

5 kwietnia 2024

W ubiegłym tygodniu ukazał się raport z konferencji „Kształtowanie polityki spójności metropolitalnej: badanie partnerstw miejsko-wiejskich”, której organizatorem była sieć METREX. Podczas konferencji Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego przedstawiło…

Manifest organizacji sieciowych na rzecz partnerstw metropolitalnych w UE

Manifest organizacji sieciowych na rzecz partnerstw metropolitalnych w UE

4 listopada 2023

Manifest został przygotowany przez europejskie sieci na rzecz rozwoju regionów metropolitalnych, takie jak METREX, którego Województwo Zachodniopomorskie jest członkiem od 2011 roku. METREX to międzynarodowe stowarzyszenie non-profit, działające jako sieć współpracy regionów, w której…