Scroll to top
Maritime Economy in Regional Spatial Planning Priorities for developing the maritime economy in the Westpomerania Region, Poland

Maritime Economy in Regional Spatial Planning Priorities for developing the maritime economy in the Westpomerania Region, Poland

5 listopada 2011

Opracowanie przedstawia aktualne uwarunkowania gospodarki morskiej w województwie zachodniopomorskim wraz z wizją rozwoju w roku 2020 oraz określa cele strategiczne i kierunki działań rozwoju przestrzennego w odniesieniu do gospodarki morskiej min. w zakresie rozbudowy infrastruktury transportowej,…

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Zachodniopomorskiego – Broszura informacyjna

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Zachodniopomorskiego – Broszura informacyjna

20 listopada 2010

Broszura jest streszczeniem pełnej wersji dokumentu Planu Zagospodarowania Przestrzennego, który określa główne cele i kierunki zagospodarowania przestrzennego województwa w perspektywie długoterminowej oraz narzędzia realizacji zadań planu. Dla samorządów lokalnych plan dostarcza dobre…