Scroll to top
OECD Przegląd polityk rozwoju obszarów wiejskich POLSKA 2018 Wnioski i Rekomendacje

OECD Przegląd polityk rozwoju obszarów wiejskich POLSKA 2018 Wnioski i Rekomendacje

25 maja 2018

Dokument zawiera diagnozę trendów w transformacji polskiej wsi oraz rekomendacje w zakresie zarządzania na tle integracji z Unią Europejską. Zalecenia dotyczą min. zwiększenia wsparcia dla modernizacji rolnictwa, dywersyfikacji gospodarczej i przedsiębiorczości na obszarach wiejskich oraz ustanowienia…

OECD Przegląd polityk rozwoju obszarów wiejskich POLSKA 2018 Rozwój obszarów wiejskich w Polsce: charakterystyka województwa zachodniopomorskiego

OECD Przegląd polityk rozwoju obszarów wiejskich POLSKA 2018 Rozwój obszarów wiejskich w Polsce: charakterystyka województwa zachodniopomorskiego

25 maja 2018

Opracowanie przedstawia strategie rozwoju i ramy polityk na rzecz obszarów wiejskich oraz prezentuje wnioski i rekomendacje dla obszarów zmarginalizowanych. W formie przykładów tematycznych zaprezentowano uwarunkowania i zalecenia dla wybranych obszarów województwa zachodniopomorskiego – np.…