Scroll to top
Entwicklungsprioritäten des polnisch Teils der Grenzüberschreitenden Metropolregion Szczecin

Entwicklungsprioritäten des polnisch Teils der Grenzüberschreitenden Metropolregion Szczecin

21 grudnia 2011

Broszura stanowi podsumowanie priorytetów rozwoju Regionu Transgranicznego Szczecina, określonych w ramach współpracy polsko-niemieckiej. Zawarto w niej kierunki działań w odniesieniu do przyjętych obszarów tematycznych takich jak: środowisko przyrodnicze, infrastruktura techniczna i transportowa,…

Priorytety rozwoju polskiej części Transgranicznego Regionu Metropolitalnego Szczecina

Priorytety rozwoju polskiej części Transgranicznego Regionu Metropolitalnego Szczecina

10 grudnia 2011

Broszura stanowi podsumowanie priorytetów rozwoju Regionu Transgranicznego Szczecina, określonych w ramach współpracy polsko-niemieckiej. Zawarto w niej kierunki działań w odniesieniu do przyjętych obszarów tematycznych takich jak: środowisko przyrodnicze, infrastruktura techniczna i transportowa,…