Scroll to top
Koncepcja rozwoju Transgranicznego Regionu Metropolitalnego Szczecina Raport z pierwszego etapu prac 2013-2015

Koncepcja rozwoju Transgranicznego Regionu Metropolitalnego Szczecina Raport z pierwszego etapu prac 2013-2015

20 czerwca 2015

Raport jest wynikiem polsko-niemieckiej współpracy nad wspólną wizją rozwoju Transgranicznego Regionu Metropolitalnego Szczecina, która ma na celu zwiększenie atrakcyjności i potencjału obszaru. Dokument przedstawia główne wyzwania dla Regionu Transgranicznego, a także wskazuje obszary…

Demografia na obszarze transgranicznego regionu metropolitalnego Szczecina

Demografia na obszarze transgranicznego regionu metropolitalnego Szczecina

21 grudnia 2013

Broszura podsumowuje polsko-niemieckie warsztaty, których celem była wymiana informacji i doświadczeń, w zakresie dostosowania polityki przestrzennej do zmian demograficznych. W trakcie warsztatów zaprezentowano min. aktualną sytuacje demograficzną i strategię dopasowania się do tych zmian,…