Scroll to top

CELE I ZADANIA

Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie

Adres:
pl. Kilińskiego 3
71-414 Szczecin

Telefon:
91-432-49-60

e-mail:
biuro@rbgp.pl

Strona www:
www.rbgp.pl

Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie (RBGPWZ) jest samorządową wojewódzką jednostką organizacyjną – jednostką budżetową podległą samorządowi województwa zachodniopomorskiego, powołaną do życia Uchwałą Nr XXX/354/06 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 19 czerwca 2006 r.

RBGPWZ uczestniczy w wykonywaniu zadań należących do kompetencji samorządu województwa i jego organów, określonych przepisami prawa w sprawach gospodarki przestrzennej i rozwoju regionalnego.

Do podstawowej działalności RBGPWZ należy:

  • opracowywanie planu zagospodarowania przestrzennego województwa – jego monitoring i okresowa ocena,
  • prowadzenie badań zgodności i spójności planu zagospodarowania przestrzennego województwa z planami zagospodarowania przestrzennego ościennych województw i krajów związkowych,
  • opiniowanie programów zawierających zadania rządowe służące realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym,
  • udział w projektach współpracy międzynarodowej i międzyregionalnej w sprawach gospodarki przestrzennej i rozwoju regionalnego,
  • uzgadnianie decyzji w przedmiocie lokalizacji inwestycji celu publicznego,
  • współpraca i obsługa techniczno-administracyjna Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, wykonywanie innych zadań powierzonych przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego.

Załączniki:

Regulamin organizacyjny Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie – Zarządzenie z Nr 17/2016

Statut Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie wraz z Uchwałą Nr XXX/354/06 z dnia 19 kwietnia 2006 r. oraz Uchwałą XI/223/16 w sprawie zmian do statutu RBGPWZ w Szczecinie z dnia 26 kwietnia 2016 r. przyjętych przez Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie

Zadania stałe Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie