Scroll to top

IX konkurs na Najlepszą pracę dyplomową związaną tematycznie
z Województwem Zachodniopomorskim rozstrzygnięty!

Nowe centrum Kołobrzegu ze zintegrowanym węzłem przesiadkowym, pawilon wystawowy przy Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie doceniony za oryginalną, rzeźbiarską formę obiektu mimo kontrowersyjnej lokalizacji oraz rewitalizacja i nowe wizje dla Niecki Niebuszewskiej w Szczecinie to projekty, które zwyciężyły w konkursie na „Najlepszą pracę dyplomową związaną tematycznie z Województwem Zachodniopomorskim”.

We wtorek, 9 października 2018 r. w Galerii Architektów Forma odbyło się uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień. W oficjalnej gali konkursowej oraz w towarzyszącym jej spotkaniu z architektami i urbanistami uczelni z kilku polskich metropolii udział wziął Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Tomasz Sobieraj, który przewodniczył Komisji konkursowej IX edycji konkursu.

Nagroda główna w kategorii planowanie przestrzenne i projektowanie urbanistyczne przypadła Panu Krzysztofowi Pawłowskiemu z Politechniki Gdańskiej. W kategorii projektowanie architektoniczne nagrodę przyznano Panu Mikołajowi Strzelczukowi, a w kategorii architektura krajobrazu Paniom Justynie Gottuk i Małgorzacie Suder z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego.

Laureaci konkursu podkreślali, że zależało im na projektowaniu przyjaznych, ekologicznych i ciekawych przestrzeni publicznych. Zwracali też uwagę, jak było to w przypadku pracy nagrodzonej za rewitalizację Niecki Niebuszewskiej w Szczecinie, na tworzenie miejsc zielonych w mieście. Autorzy najlepszych prac otrzymali nie tylko dyplomy, ale i nagrody pieniężne. Nagroda główna to 4000 zł, a wyróżnienie 1000 zł. Promotorom docenionych w konkursie prac wręczono dyplomy oraz symboliczne nagrody.

Wystawa prac otwarta będzie w Galerii Architektów Forma do 9 listopada 2018 r. – wstęp wolny.

Galeria Architektów Forma
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
Wydział Budownictwa i Architektury
Szczecin, ul. Żołnierska 50

Kuratorzy wystawy: Paweł Rubinowicz i Klara Czyńska

Nagrody i wyróżnienia IX edycji Konkursu:

Kategoria 1 – Planowanie przestrzenne i projektowanie urbanistyczne

I Nagroda: Krzysztof Pawłowski
Tytuł: Zintegrowany węzeł przesiadkowy w Kołobrzegu
Praca nr: 16

Praca została nagrodzona za ambitną próbę „zszycia miasta” podzielonego infrastrukturą kolejową i wykorzystania różnorodnych funkcji związanych z mobilnością: kolej, autobus, samochód, rower, pieszy do wykreowania nowego centrum Kołobrzegu. Zaprojektowany, zintegrowany węzeł przesiadkowy jest ciekawym przykładem interwencji urbanistyczno-architektonicznych w strukturze miejskiej nadmorskiego ośrodka turystyczno-uzdrowiskowego z dużym potencjałem.

Wyróżnienie: Marcelina Chełstowska
Tytuł: Kompleksowa rewitalizacja urbanistyczna w skali małego miasta – przypadek Trzcińska-Zdroju
Praca nr: 14

Praca została wyróżniona za wyważone interwencje urbanistyczne w strukturze małego miasta o wysokich walorach historyczno-krajobrazowych, ukierunkowane na odnowę zabytkowej tkanki miejskiej i wykreowanie nowych przestrzeni publicznych o zróżnicowanym programie i charakterze.

Kategoria 2 – Projektowanie architektoniczne

I Nagroda: inż. arch. Mikołaj Strzelczuk
Tytuł: Pawilon wystawowy
Praca nr: 13

Praca została nagrodzona za oryginalną, rzeźbiarską formę obiektu mimo kontrowersyjnej lokalizacji z uwagi na bliskie sąsiedztwo jednego z symboli Szczecina-Zamku Książąt Pomorskich.

Wyróżnienie: mgr inż. arch. Joanna Bilska
Tytuł: Przylądek pokoleń. Koncepcja zagospodarowania terenów nadwodnych w rejonie Harcerskiego Ośrodka Morskiego w Szczecinie-Dąbiu
Praca nr: 12

Praca została wyróżniona za umiar w zagospodarowaniu terenu dawnego portu nad jeziorem Dąbie i dawnych spichlerzy, z wykorzystaniem ich na cele kultury i sztuki. Ciekawy program i sposób adaptacji obiektów do nowych funkcji przeprowadzono z poszanowaniem historii i walorów krajobrazowych.

Kategoria 3 – Architektura krajobrazu

I Nagroda: inż. arch. Justyna Gottuk i Małgorzata Suder
Tytuł: Rewitalizacja i nowe wizje dla Niecki Niebuszewskiej w Szczecinie. Koncepcja przekształceń przy Rondzie Giedroycia
Praca nr: 3

Praca została nagrodzona za odważną interwencję porządkującą funkcjonalnie i kompozycyjnie zdegradowaną krajobrazowo część miasta, ukierunkowaną na rewitalizację środowiskową, podnoszącą jakość życia

Wyróżnienie: Agnieszka Polińska
Tytuł: Koncepcja przekształceń urbanistycznych obszaru centrum miasta Ińsko
Praca nr: 15

Praca została wyróżniona za ciekawy pomysł łączenia elementów zabudowy, wody, zieleni i małej architektury w kompozycji proponowanej odbudowy zniszczonej części miasta na styku lądu i jeziora Ińsko.

Prezentacja laureatów konkursu

Prezentacja wszystkich nagrodzonych i wyróżnionych prac w IX edycji konkursu na Najlepszą pracę dyplomową związaną tematycznie z Województwem Zachodniopomorskim