Scroll to top
URMA – Plan wdrożeniowy

URMA – Plan wdrożeniowy

21 września 2014

Planu Wdrożeniowy przedstawia sposób wdrażania rezultatów projektu po zakończeniu prac oraz inicjatyw podjętych w trakcie trwania projektu. Działania podzielono na trzy sektory: podnoszenie świadomości, implementacja doświadczeń do dokumentów strategicznych oraz przyszłe projekty i projekty…

URMA – Publikacja z wizyt studialnych w ramach projektu URMA 2012-2014

URMA – Publikacja z wizyt studialnych w ramach projektu URMA 2012-2014

21 września 2014

Publikacja przedstawia wymianę doświadczeń pomiędzy partnerami projektu w ramach szeregu warsztatów, konferencji, wizyt studialnych i zaprezentowanych projektów pilotażowych. Celem dokumentu jest podniesienie świadomości na temat wartości współpracy między miastami a obszarami wiejskimi…