Scroll to top
URMA – Współpraca miejsko-wiejska jako instrument spójności terytorialnej

URMA – Współpraca miejsko-wiejska jako instrument spójności terytorialnej

21 grudnia 2014

Publikacja jest raportem z konferencji: „Współpraca miejsko wiejska jako instrument spójności terytorialnej”, podsumowującej międzynarodowy projekt URMA. Gośćmi konferencji byli przedstawiciele samorządów, instytucji naukowych oraz eksperci i partnerzy projektu. Publikacja zawiera min.…

URMA – Modelowe studium planu zagospodarowania przestrzennego wsi podmiejskiej Wołczkowo - broszura

URMA – Modelowe studium planu zagospodarowania przestrzennego wsi podmiejskiej Wołczkowo - broszura

21 września 2014

Broszura wskazuje zakresy współpracy z metropolią w ramach partnerstwa miejsko-wiejskiego (ułatwienie komunikacji i dostępności do usług, rozwijanie wysokiej jakości produkcji rolnej, farmy miejskie, rozwijanie obszarów rekreacyjnych, turystyka regionalna), przy jednoczesnym zachowaniu dbałości…