Scroll to top
URMA – Vademecum projektowania wsi podmiejskich na przykładzie wsi Wołczkowo w gminie Dobra

URMA – Vademecum projektowania wsi podmiejskich na przykładzie wsi Wołczkowo w gminie Dobra

21 września 2014

Publikacja przybliżająca wiedzę o rozwoju przestrzennym miejscowości wiejskich, położonych w cieniu wielkiego miasta. Jest przewodnikiem do określenia stanu i jakości zagospodarowania przestrzennego wsi oraz wskazuje dobre zasady projektowania urbanistyczno-architektonicznego oraz wytyczne…

URMA – Analiza polityk oraz sytuacji w regionach partnerskich i w UE

URMA – Analiza polityk oraz sytuacji w regionach partnerskich i w UE

21 września 2014

Dokument stanowi przegląd polityk unijnych, krajowych i regionalnych (partnerów projektu), mających wpływ na partnerstwa miejsko-wiejskie oraz analizę barier i czynników sprzyjających tworzeniu partnerstw. W zestawieniu ujęto strategie i dokumenty dotyczące planowania przestrzennego oraz inicjatywy…